ČLÁNOK
Rokovania s potencionálnymi investormi pokračujú
17. apríla 1998

Dohodli sa na tom zástupcovia zainteresovaných strán na stredajšom rokovaní v Bratislave. Za VSŽ Holding, a. s., sa ho zúčastnili prezident Július Rezeš, viceprezident pre financovanie Pavol Miškov a viceprezident pre stratégiu a podnikateľské aktivity Jaroslav Bilík. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Holding Jozef Marko. Rokovania s potenciálnymi investormi – Slovenskou poisťovňou a Slovenskou sporiteľňou o konkrétnych podmienkach navýšenia základného imania v IRB a o ďalších krokoch smerujúcich k ozdraveniu banky v týchto dňoch podľa Marka pokračujú. VSŽ Holding, ako jeden z rozhodujúcich vlastníkov IRB, požiadal nedávno núteného správu banky Dušana Krkošku o odklad konania mimoriadneho valného zhromaždenia dovtedy, kým sa nevyrieši spôsob ozdravenia banky a navýšenia základného imania. K 31. marcu 1998 bol prepad hodnoty vlastného kapitálu Investičnej a rozvojovej banky (IRB), a.s., 9,5 mld. Sk. IRB je od 19. decembra 1997 pod nútenou správou NBS. Zavedenie nútenej správy nadväzovalo na nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky banky. IRB dosiahli za minulý rok stratu 3,06 mld. Sk. V prvých dvoch mesiacoch sa strata banky prehĺbila o ďalších 331 mil. Sk. Objem fondov Národnej banky Slovenska v IRB dosiahol 24 mld. Sk. Základné imanie IRB bolo 1 mld. Sk, najväčšími vlastníkmi bol Fond národného majetku SR s 34,17 % akcií a VSŽ, a.s., Košice. VSŽ vlastnili oficiálne iba 15 % akcií banky, podľa neoficiálnych informácií však prostredníctvom iných spoločností kontrolujú zhruba 41 % základného imania IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS