ČLÁNOK
Rokovania s bankami pozitívne napredujú
8. decembra 1998

Uvádza sa to v spoločnom komuniké VSŽ Holding a Koordinačnej komisie bánk, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca VSŽ Jozef Marko. V komuniké sa ďalej uvádza, že „v záujme stabilizácie situácie poskytli zástupcovia VSŽ 30. novembra 1998 Koordinačnej komisii bánk určité písomné záväzky, ktoré komisia požadovala. Ten istý deň sa stretol manažment VSŽ Holding, a.s. s predstaviteľmi komisie bánk v Londýne. Na tomto stretnutí boli prerokované viaceré problémy a zúčastnené strany ho označili za pozitívne. Predstavitelia VSŽ Holding sa dohodli s Koordinačnou komisiou bánk na začatí procesu prehodnotenia súčasnej finančnej situácie VSŽ Holding a ich ďalších reštrukturalizačných plánov.“ Predstavenstvo VSŽ v tejto súvislosti dnes zároveň vydalo vyhlásenie, v ktorom „upozorňuje verejnosť, že vyjadrenia za VSŽ Holding, a.s., ktoré môžu byť považované za vierohodné a pravdivé v súvislosti s rokovaniami o riešení súčasnej situácie spoločnosti je splnomocnený masmédiám poskytovať iba hovorca spoločnosti po predchádzajúcom odsúhlasený Koordinačnou komisiou bánk. Publikovanie informácii z iných zdrojov s označením, že ide o tzv. zdroje blízke top manažmentu VSŽ, ktoré si neželajú byť menované považuje predstavenstvo za zavádzajúce a neseriózne a konanie týchto tzv. zdrojov za neetické, pretože priebeh rokovaní predstaviteľov VSŽ s Koordinačnou komisiou bánk takéto informácie a zdroje komplikujú a poškodzujú.“ Vedenie VSŽ týmto vyhlásením podľa J. Marka deklaruje dodržiavanie dohody s predstaviteľmi bánk o poskytovanie informácii masmédiám až po ich definitívnom ukončení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS