ČLÁNOK
Rokovania o zvýšení miezd v ŽSR neúspešné
22. februára 1999

Spoločné zasadnutie sa týkalo problému riešenia zablokovania kolektívneho vyjednávania o raste miezd v kolektívnej zmluve ŽSR na rok 1999. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval predseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) Imrich Sedláček.

„Rokovanie sociálnych partnerov na ŽSR sa skončilo bez dohody. Generálny riaditeľ ŽSR Andrej Egyed nám oznámil, že nemá možnosť riešiť požadované zvýšenie miezd. Keďže názory sociálnych partnerov boli rôzne, rokovanie bude pokračovať aj dnes pred sprostredkovateľom,“ dodal predseda odborového zväzu Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS – železnice) Jozef Miczina. Podľa slov I. Sedláčka odbory súčasne prijímajú vyhlásenie, že pri riešení ich požiadaviek pri obhajobe ekonomických záujmov železničiarov budú postupovať jednotne v zmysle všetkých možností zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Zástupcovia odborových centrál poukázali tiež na nutnosť prešetrenia hospodárenia ŽSR v predchádzajúcom období a zverejnenia mien konkrétne zodpovedných ľudí za nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu. Vedenie spoločnosti im bolo sľúbilo, že na najbližšom stretnutí budú odborári oboznámení s podnetmi, ktoré ŽSR podali na prešetrenie finančnej polícii.

Podstatou neúspešných rokovaní je mzdový nárast. Vedenie ŽSR predložilo návrh zachovať v roku 1999 výšku mzdových nákladov na úrovni plánu roku 1998. Je za zvyšovanie priemernej mzdy do úrovne inflácie, podloženej rastom produktivity. Odborové centrály vo svojom prvom návrhu žiadali zvýšenie tarifnej mzdy o 35 percent. Na ďalšom kolektívnom vyjednávaní požadovali ako ústretový krok zvýšenie priemernej mzdy na úroveň inflácie. Na obdobie 1. štvrťroka, kým ŽSR preukázateľne zabezpečia zdroje pre rast optimalizáciou pracovných procesov, požadujú dočasne zvýšiť nárast priemernej mzdy o 10 percent a o mzde v ďalšom období budú zmluvné strany kolektívne vyjednávať.

Čierna kniha MDPT SR zdôrazňuje predovšetkým výrazné prehĺbenie úverového zaťaženia ŽSR, nerešpektovanie základných zásad hospodárskej súťaže najmä pri vyhodnocovaní verejných obchodných súťaží a nedodržiavanie elementárnych zásad pri hospodárnom vynakladaní prostriedkov štátneho rozpočtu. Podľa tejto knihy prišlo v ŽSR za posledné štyri roky k 50-násobnému zvýšeniu úverového zaťaženia z 333,6 mil. Sk v roku 1994 na 16,25 mld. Sk v roku 1998. Aj napriek tomu sa stále zvyšovala strata podniku, ktorá vlani dosiahla 6,6 mld. Sk. Pritom ešte v roku 1994 dosiahol zisk 785 mil. Sk. ŽSR majú podľa analýzy účasť v 16 obchodných spoločnostiach. V tomto roku by železnice na základe rezortných rokovaní vlády SR mohli počítať minimálne s udelením záruky na úver v objeme 10 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS