ČLÁNOK
Rokovania o poskytnutí úveru Nafte
31. októbra 1998

Ako pre agentúru SITA povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nafty Gbely Juraj Grebáč, rokovania budú pokračovať, záujmom podniku je však ich čo najskoršie ukončenie. Švajčiarska banka by mala Nafte poskytnúť finančné prostriedky približne v objeme jej súčasnej úverovej zaťaženosti, ktorá predstavuje 2,7 mld. Sk na sedemročné obdobie. Credit Suisse je v poradí štvrtou bankou, v ktorej sa spoločnosť snaží získať úver na reštrukturalizáciu svojej úverovej zaťaženosti. „V prvom polroku 1998 v dôsledku nepresných a neoverených informáciách o Nafte Gbely sa predčasne ukončili rokovania podniku so zahraničnou bankou, keď táto pred podpisom odstúpila od zmluvy,“ povedal J. Grebáč. Zdroje, ktoré sa Nafte Gbely podarilo získať v priebehu minulého roka, tvoria prevažne úvery na časové obdobie troch rokov. Výrazný nárast úverovej zaťaženosti spoločnosti oproti roku 1996 a polroku 1997 zdôvodnil generálny riaditeľ podniku investičnými aktivitami, ktoré priebežne realizoval. Nafta investuje do projektu ťažby ropy v Kazachstane ako aj do plynárenskej spoločnosti Komigas. V tuzemsku firma realizuje projekt výstavby podzemného zásobníka Gajary, v tomto prípade však uvažuje s čiastočným použitím vlastných prostriedkov. V tomto roku predpokladá Nafta Gbely obrat 4,5 mld. Sk a zisk vyše 400 mil. Sk. Druhá obchodná vlastní 45,9 % majetku spoločnosti, Chase Nominees 12,11 %, Všeobecná úverová banka 6,88 %. Akcionárom s 9,9-percentným podielom je aj Slovenský plynárenský priemysel. Nafta Gbely sa zaoberá ťažbou zemného plynu, ropy, gazolínu, výrobou propán-butánu, geologicko-prieskumnými prácami, stavebno-montážnou a strojovo-priemyselnou činnosťou. Rozhodujúcou aktivitou je uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS