ČLÁNOK
Rokovania medzi KPMG a Andersen v strednej Európe pokračujú
5. apríla 2002

Napriek skutočnosti, že dohoda medzi spoločnosťami Andersen Worldwide SC a KPMG o spojení všetkých členských firiem mimo USA sa ukázala ako nedosiahnuteľná, obchodné rokovania medzi Andersen a KPMG v stredoeurópskom regióne pokračujú pozitívne. Informovali o tom predstavitelia zo spoločnosti KPMG a Andersen na Slovensku.

„V strednej Európe regionálny manažment spoločností KPMG a Andersen absolvoval do dnešného dňa celý rad rokovaní, ktorých predmetom bolo spojenie aktivít oboch spoločností. Doterajšie výsledky prekračujú naše očakávania. Som presvedčený, že k regionálnej dohode dospejeme najneskôr na konci apríla,“ povedal riaditeľ KPMG pre strednú a východnú Európu Richard Ebling.

Proces spájania aktivít oboch spoločností bude aj v nasledujúcich troch týždňoch pokračovať etapou „predinvestičnej previerky“, ktorá sa realizuje už na regionálnej úrovni. Po ukončení previerky spoločnosti vypracujú osobitnú dohodu o spojení aktivít spoločností Andersen a KPMG v strednej Európe, ktorá bude podliehať schváleniu regulačných orgánov a lokálnych partnerov v oboch spoločnostiach. Ich cieľom je dosiahnuť úplnú integráciu do 1. októbra 2002.

KPMG má v strednej a východnej Európe zastúpenia v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, ČR, Estónsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Macedónsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinsku a Juhoslávii. V strednej Európe má Andersen zastúpenie v ČR, SR, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Chorvátsku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS