ČLÁNOK




Rok 2002 bol pre banku HVB najťažším v jej histórii
20. februára 2003

Druhá najväčšia nemecká banka HVB Group ukončila najhorší rok vo svojej histórii s prvou celoročnou stratou od svojho vzniku a oznámila, že za rok 2002 nebude vyplácať dividendy. HVB vykázala za rok 2002 stratu pred zdanením 821 mil. eur oproti zisku 1,549 mld. eur, zaznamenanému v roku 2001. Vlaňajšia strata bola vyššia, ako sa očakávalo, keďže analytici predpovedali stratu pred zdanením iba 410 mil. eur. V samotnom štvrtom štvrťroku 2002 vykázala banka stratu pred zdanením 1,085 mld. eur oproti zisku 456 mil. eur z rovnakého obdobia predchádzajúceho roku.

Na výsledky banky negatívne vplývala skutočnosť, že nemecká ekonomika takmer stagnuje. Nepriaznivým faktorom boli aj obrovské rezervy na krytie strát z nedobytných úverov, prudký pokles príjmov a odpisy z investícií. Rezervy na krytie strát z nedobytných úverov vyskočili vlani na 3,79 mld. eur, čo prekročilo samotný cieľ HVB, stanovený na 3,3 mld. eur. „Rok 2002 bol najhorším a najzložitejším rokom v histórii našej banky,“ povedal generálny riaditeľ HVB Dieter Rampl.

Na druhej strane však banka HVB oznámila, že najhoršie má za sebou, pričom rok 2003 sa začal v súlade s plánmi. Kľúčové hospodárske ukazovatele za január boli v súlade s očakávaniami. Banka navyše oznámila, že dosahuje solídny pokrok v rámci kontroly nákladov, pričom administratívne výdavky znížila vlani na 7,07 mld. eur z predvlaňajšej úrovne 7,71 mld. eur. HVB má najväčšie úverové portfólio v Európe, pričom v tomto roku chce zredukovať rizikové aktíva o 100 mld. eur.

Rakúska banka Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), ktorá patrí do nemeckého koncernu HypoVereinsbank, dosiahla v minulom roku zisk pred zdanením vo výške 504 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 23 %. Prevádzkový zisk banky vzrástol v medziročnom porovnaní o 3,7 % na 572 mil. eur. Informoval o tom generálny riaditeľ BA-CA Gerhard Randa.

Viac ako polovicu zisku dosiahla banka v krajinách strednej a východnej Európy. Dcérske banky v krajinách strednej a východnej Európy dosiahli zisk pred zdanením vo výške 280 mil. eur pri medziročnom raste o 34 %. HVB Bank Slovakia, a.s. ukončila minuloročné hospodárenie s predbežným ziskom 760 mil. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 10 %. Hodnota aktív banky dosiahla ku koncu predchádzajúceho roka 41,983 mld. Sk a oproti roku 2001 sa zvýšila o 28 %. BA-CA je zastúpená v 15 krajinách strednej a východnej Európy a prevádzkuje 900 pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS