ČLÁNOK
Rok 1998 bol pre skupinu spoločností Závody Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom zložitý.
4. januára 1999

Rok 1998 bol pre skupinu spoločností Závody Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom zložitý. Ako pre tlačovú agentúru SITA povedal finančný riaditeľ ZSNP Tibor Brašeň, skupina spoločností ZSNP očakáva za rok 1998 zisk pred zdanením 170 mil. Sk. „Ak sa však americký dolár udrží na veľmi vysokej úrovni, skončíme rok 1998 so stratou,“ dodal. Tú odhadol riaditeľ pre podnikovú stratégiu a zároveň podpredseda predstavenstva ZSNP Stanislav Drgoňa až na 336 mil. Sk. Hospodárenie ZSNP ovplyvnila najmä neustále klesajúca cena hliníka na svetových trhoch, výpadok výroby a predaja pre domáci trh, ako aj negatívna situácia na ruskom trhu. Na koncoročnom hospodárskom výsledku skupiny spoločností ZSNP sa podľa T. Brašeňa najväčšou mierou podpíše očakávaný zisk dcérskej spoločnosti Slovalco vo výške zhruba 400 mil. Sk a očakávaná strata materskej spoločnosti 490 mil. Sk. „Úpadok slovenského strojárstva spôsobil zníženie výroby tovaru pre domáci trh o takmer 400 mil. Sk. Dobré výsledky v exporte nám len kompenzovali výpadok domáceho trhu,“ skonštatoval. Ako ďalej poznamenal, náklady ZSNP zvýšilo aj zúčtovanie úrokov z investičných úverov, likvidácia závodu Kysličnikáreň a investície v závode Zlieváreň. Z pohľadu dodávateľsko-odberateľských vzťahov bol rok 1998 pre ZSNP úspešný. Hlinikáreň zintenzívnila podľa slov svojho finančného riaditeľa spoluprácu s koncernom Volkswagen, pričom pre rok 1999 uvažuje o spoločnom podniku s americkým Amcastom. Výroba spoločností združených do ZSNP by mala za rok 1998 predstavovať 9,7 mld. Sk, pričom na vývoz smerovala produkcia za 7 mld. Sk. Najvýznamnejšími exportnými trhmi v roku 1998 pre ZSNP boli Taliansko, Spolková republika Nemecko, Nórsko, ČR, Maďarsko a Ruská federácia. Výnosy skupiny spoločností ZSNP by mali v roku 1998 dosiahnuť 13,2 mld. Sk. Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS