ČLÁNOK
RMS kapitálovo vstúpi do Burzy cenných papierov v Bratislave
15. januára 2001

Úpisom nových akcií Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) do nej vstúpi organizátor trhu s cennými papiermi RM-Systém Slovakia (RM-S), a.s. Bratislava. Rozhodlo o tom rokovanie Burzovej komory BCPB. Informoval o tom viceprezident Všeobecnej úverovej banky a predseda Burzovej komory BCPB Michal Krajčovič.

„Bude to formou nepeňažného vkladu RM-S do základného imania BCPB, teda formou úpisu nových akcií. Pri tomto kroku sme zvažovali viacero aspektov. Rozhodli sme, že podpíšeme memorandum o spolupráci organizátorov trhu s cennými papiermi. Jediným jeho cieľom je to, aby sme začali rokovať o konkrétnych podmienkach spolupráce, teda podmienkach nepeňažného vkladu do burzy,“ uviedol Krajčovič.

Každý akcionár podľa neho vidí dva aspekty spojenia oboch organizátorov trhu s cennými papiermi. Prvým je priaznivý vplyv na rozvoj kapitálového trhu, predovšetkým na záujem o sprehľadnenie tejto oblasti ekonomiky na Slovensku, poznamenal. Krajčovič tvrdí, že tento krok bude pozitívne vnímať Úrad pre finančný a trh a Ministerstvo financií SROV. Myslí si, že aj jedna aj druhá strana sa bude snažiť získať významnejšie postavenie ne základnom imaní BCPB a domieva sa, že obe strany sa dohodnú.

RM-S podľa vyjadrenia jeho manažmnetu chce 30 percentný podiel na základnom imaní. Zdroj blízky Burzovej komore BCPB tvrdí, že akcionári BCPB budú chcieť tento podiel znížiť. Zástupcovia veľkých akcionárov BCPB preferujú taký podiel nových akcií, ktorý by nenarušil rovnováhu medyi súčasnými akcionármi. Medzi najväčších akcionárov patrí BCPB patria Fond národného majetku SR, Investičná a rozvojová banka, Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka a Slovenská poisťovňa. Krajčovič tvrdí, že na BCPB by sa nemal obejviť jeden dominantný akcionár.

Juraj Lazový, generálny tajomník považuje za kľúčové v činnosti BCPB niekoľko oblastí.Prvou je práve zlúčenie s RM-S a získanie novej licencie pre ňu. Ďalším je zvýšenie počet kótovaných cenných papierov na BCPB. Lazový verí, že registrované cenné papiere prejdú na trh kótovaných cenných papierov. Verí, že akcie Transpetrolu a SPP budú privatizované aj cez kapitálový trh. Počet kótovaných cenných papierov by mohol zvýšiť nový trh cenných papierov, dodal Lazový. Okrem toho by sa malo v obchodovaní využívať vstup na trh prostredíctvom internetu. BCPB chce začať obchodovať so zahraničnými cennými papiermi. V tomto roku chce BCPB dosiahnuť zlepešenie zúčtovania obchodov prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra.

RM-S bude existovať jako organizátor trhu s cennými papiermi do 30. apríla 2001


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS