ČLÁNOK
RM-Systém má niekoľko alternatív činnosti v budúcnosti
12. decembra 2000

RM-Systém (RM-S) Slovakia, a.s. Bratislava začal rokovať s Burzou cenných papierov v Bratislave (BCPB), a.s. Bratislava o majetkovom a kapitálovom prepojení. RM-S ohodnotil svoje aktíva na 200 mil. Sk. RM-S chce po prípadnej fúzii s BCPB získať asi tretinu jej akcií. Tvrdí to riaditeľka RM-S Darina Huttová. Tým by sa naplnil sen bývalého štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Jozefa Magulu o integrovanej burze. Kvôli nej v minulosti nedostala licenciu Bratislavská opčná burza, a.s. Bratislava. Aj bez licencie sa jej manažment preslávil zvláštnym kontraktom s Detským fondom, ktorý spravovala a spravuje STV. Kontrakt sľuboval zhodnotenie peňazí, ktoré sa niekde vyparili.

RM-S uvažuje, že v budúcnosti môže fungovať v niekoľkých oblastiach. Prvou je zlúčenie s BCPB. Ak by sa táto alternatíva nerealizovala, RM-S môže požiadať o licenciu organizátora trhu s cennými papiermi. Znamená to, že by sa RM-S transformoval na burzu, ktorá má niekoľko akcionárov a v budúcnosti by musel fungovať na členskom princípe.

Ďalšou z alternatív činnosti je založiť spoločnosť, ktorá spravuje podielové fondy a vydávať podielové listy fondov a distribuovať ich prostredníctvom súčasných obchodných miest RM-S.

Integrácia s burzou má niekoľko motívov. Prvým je to, že RM-S môže existovať ako organizátor trhu s cennými papiermi do 30. apríla 2001. Ak by chcel organizovať trh s cennými papiermi musí požiadať o licenciu Úrad pre finančný trh. Aký by bol postoj ÚFT k poskytnutiu novej licencie nie známe. Tento krok je teda pre RM-S možným rizikom. Ďalším rizikom je snaha o fúziu s BCPB. Banky a Fond národného majetku SR, ktoré sú majiteľmi burzy nemusia vyhovieť požiadavkám RM-S na budúci podiel na jej základnom imaní. Na možný vývoj budúcej možnej fúzie môže mať vzťah bánk a vedenia Fondu národného majetku SR k súčasným majiteľom RM-S.

Existujú dve najschodnejšie cesty budúcej existencie RM-S. Prvou je jeho fungovanie ako obchodníka s cennými papiermi bez majetkového podielu v BCPB. Druhou je založenie spoločnosti, ktorá spravuje podielové fondy.

Okrem toho majitelia RM-S predpokladajú, že otvoria účastníkom slovenského kapitálového trhu cestu na vyspelé kapitálové trhy. Ak to bude Viedenská burza, bude to len riešenie jej vlastných problémov a pre slovenského investora to bude okľuka vstupu na vyspelé trhy. Vstup na LSE, NYSE, AMEX, alebo NASDAQ by bolo reálnejším východiskom nielen pre RM-S, ale aj pre slovenských investorov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS