ČLÁNOK
RM-S začal distribuovať fondy J & T Asset Managment
2. apríla 2001

RM-Systém Slovakia, a.s., organizátor trhu s cennými papiermi začal sprostredkovávať predaj troch otvorených podielových fondov J & T Asset Managment. Ide o fondy Koruna, Hi-Tech a Renta. RM-S súčasne pripravuje predaj podielových listov fondov AIG Amslico Funds a Pioneer. RM-S v budcúnosti predpokladá predaj ďalších finančných produktov. Malo by iísť napríklad o životné poistenie. Médiá o tom informovala generálna riaditeľka RM-S Darina Huttová.

Prvým podielovým fondom, ktorý bolo možné kúpiť, alebo predať v histrórii RM-S bol fond spravovaný investičnou spoločnosťou Medi Invest, a.s. Piešťany, ktorú založil podnik Chirana Export- Import a viedol ju Michal Horváth, člen Rady Úradu pre finančný trh.

Spoločnosť J & T vznikla v roku 1995. Investičné stratégie fondov, ktoré bude ponúkať cez RM-S sú rôzne. Koruna je fond s prevažujúcou stratégiou orientovanou na pňažný trh so stabilným výnosom a nízkou mierou rizika. Hi-Tech je orientovaný na akcie technologického sektora a je viac rizikový- Renta je globálny akciový fond orientovaný na dlhodobé invetsovanie do najbonitnejších akcií spoločností z Európy a USA

Boris Procík, riaditeľ spoločnosti J & T Asset Managment „chce využiť bohaté skúsenosti RM-S s komunikáciou so zákazníkmi, ako aj rozsiahle pokrytie Slovenska pobočkami tejto inštitúcie.“ RM-S sa už v minulosti orientoval ako organizátor mimoburzového trhu s cennými papiermi na spostredkovanie predaja akcií pre fyzické osoby. Od roku 1996 sa na RM-S dajú uzatvárať transakcie s dlhopisom Fondu národného majetku SR.

RM-S môže podľa novelizovaného zákona o burze cenných papierov existovať len do konca apríla tohto roku. Vtedy začne plynúť lehota, v ktorej môže požiadať Úrad pre finančný trh o licenciu na činnosť ako burza. RM-S chce vstúpiť do Burzy cenných papierov v Bratislave nepeňažným vkladom a súčasne vytvoriť dcérsku spoločnosť RM-S, o. c.p., a.s., ktorá sa stane členom burzy a bude využívať sieť RM-S pre spostredkovanie kúpy a predaja cenných papierov. RM-S by mal mať v Burze cenných papierov 16% podiel. RM-S predpokladá, že po spojení s burzou sa podarí nadviazať spoluprácu s renomovaným trhom v jednej z vyspelých krajín a začať obchodovanie cez internet.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS