ČLÁNOK
Riziká budúcoročného štátneho rozpočtu dosahujú až 20 mld. Sk
13. júna 2002

Podľa predbežných východísk štátneho rozpočtu na rok 2003 dosahujú riziká prekročenia plánovaného rozpočtového schodku na úrovni do 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) 15 až 20 mld. Sk.

Ako počas rokovania vlády, ktorá vzala informáciu o príprave východísk zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok na vedomie, povedal minister financií František Hajnovič, jeho rezort odhaduje budúcoročné rozpočtové príjmy vo výške 224,1 mld. Sk. Išlo by o medziročný nárast o 4,2 mld. Sk. Na udržanie schodku štátneho rozpočtu do 3,5 % HDP by tak výdavky mohli dosiahnuť maximálne 260 až 265 mld. Sk. „Pre naplnenie všetkých výdavkov by sme však potrebovali podľa našich odhadov asi 280 mld. Sk,“ povedal Hajnovič. Dodal, že ekonomickí ministri už v pondelok rokovali o opatreniach, ktoré bude treba urobiť na strane príjmov a výdavkov, aby sa eliminovalo riziko prekročenia plánovaného schodku.

Východiská budúcoročného štátneho rozpočtu by mala vláda schváliť do 15. júla. Hajnovič predpokladá, že o samotnom štátnom rozpočte by mohol kabinet rozhodnúť tesne po parlamentných voľbách.

Po pondelkovom zasadnutí Porady ekonomických ministrov podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš povedal, že riziká budúcoročného štátneho rozpočtu by mohli byť v skutočnosti nižšie, na úrovni približne 7 – 9 mld. Sk. „Príjmy štátu z dividend by mohli byť vyššie ako plánovaných 0,4 mld. Sk a rovnako by mohli navrhovanú úroveň prekročiť aj príjmy Sociálnej poisťovne,“ dodal I. Mikloš.

MF pri zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu vychádzalo z rovnakých predpokladov ako Inštitút finančnej politiky, teda že HDP dosiahne 1,142 bil. Sk, čo by malo predstavovať tempo rastu ekonomiky na úrovni 4,1 %. Priemerná miera inflácie by mala dosiahnuť 7 % a miera nezamestnanosti na základe evidovaných nezamestnaných 18,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS