ČLÁNOK
RIF zvažuje predaj akcií SE zo svojho portfólia
7. augusta 2002

Reštitučný investičný fond (RIF) zvažuje možnosť predaja akcií následníckych spoločností, ktoré vznikli po transformácii Slovenských elektrární a.s. (SE) zahraničným záujemcom. O akcie SE už prejavili záujem konkrétni zahraniční investori, zverejnenie ich mien ani cenových ponúk však fond nepovažuje v súčasnosti za korektné. Uvádza sa to v správe, ktorú agentúre SITA poskytol predseda predstavenstva RIF Erik Osuský.

V Slovenských elektrárňach je RIF minoritným akcionárom, pričom podľa medializovaných informácií vlastní 0,86-percentný podiel. Vlastnícky nárok však má aj na ďalšie 2 % SE, ktoré predal Fondu národného majetku SR (FNM) v roku 2000, avšak FNM ich kúpnu cenu RIF ešte neuhradil.

Jedným z hlavných dôvodov RIF pre predaj akcií SE je podľa Osuského jeho plánovaná transformácia na otvorený podielový fond. S tým súvisí aj nutná reštrukturalizácia portfólia fondu. Vzhľadom na plánované otvorenie RIF navyše počíta s možnosťou, že viacerí jeho akcionári požiadajú o vyplatenie svojich podielov. Hlavným zdrojom pre ich výplatu by mali byť podľa vyjadrenia Osuského práve akcie SE.

Celú situáciu komplikuje práve začatý proces predaja minoritného podielu akcií SE z portfólia FNM. FNM vo výzve pre potenciálnych investorov ponúkol na predaj zatiaľ neurčený objem akcií elektrární v intervale od 46,14 % do 49 %, keďže zatiaľ nie je isté, či sa mu podarí získať aj podiel vlastnený Reštitučným investičným fondom. „Najjednoduchším riešením, ktoré by zároveň zodpovedalo zákonu, je, aby FNM odkúpil od RIF akcie nástupníckych spoločností nachádzajúcich sa v portfóliu RIF. Rokovania s FNM o tejto otázke však za posledné obdobie výraznejšie nepostúpili, čo začína Reštitučnému investičnému fondu komplikovať situáciu pri transformácii na otvorený podielový fond,“ uvádza sa v správe, ktorú RIF poskytol médiám.

„Vedenie RIF si uvedomuje, že tento krok by mohol skomplikovať privatizáciu Slovenských elektrární. Zodpovednosť vedenia spoločnosti voči akcionárom RIF je však aj v zmysle Obchodného zákonníka prvoradá. Vedenie je preto povinné robiť všetky kroky pre dosiahnutie čo najvyššieho zisku v prospech akcionárov,“ uvádza sa ďalej v správe.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová, FNM považuje toto stanovisko RIF za predčasné. „Chápeme zodpovednosť RIF voči akcionárom a očakávame, že aj jeho vedenie chápe situáciu FNM, ktorý ju musí konzultovať s poradcom pri privatizácii SE a zároveň rešpektovať uznesenie vlády,“ povedala agentúre SITA Lesajová.

Zástupca privatizačného poradcu PricewaterhouseCoopers (PWC) Peter Mitka v reakcii na vyhlásenie RIF pre agentúru SITA uviedol, že i naďalej za najlepšie riešenie považuje prevod necelých 3 % akcií SE vo vlastníctve RIF na FNM. Podľa neho existuje totiž riziko, že v SE bude o jedného minoritného akcionára navyše, čo by mohlo potenciálne skomplikovať ďalšie kroky v transformácií SE.

„Napriek tomu, že nepoznáme detaily vzťahov medzi FNM a RIF, z vyhlásenia usudzujem, že RIF má právo nakladať s tými akciami a teda ich aj ponúknuť na predaj,“ uviedol Mitka, pričom podotkol, že v tomto prípade by bolo legitímnym právom RIF využiť rôzne prostriedky, a nimi môžu byť aj média, aby urýchlil rokovania s FNM.

Podľa Mitku nie je však veľmi pravdepodobné, že by sa našiel investor, ktorý by nadobudol akcie SE pred tým, ako by sa predal v tomto prípade 46,14-percentný podiel. Ak by sa tak stalo, existujú podľa neho dve možnosti. „Prvá je, že to bude investor, ktorý úspešne nadobudne aj zvyšných 46,14 %, a tým pádom bude mať 49 %. Druhá možnosť je, že to bude niekto iný a skôr či neskôr sa bude snažiť predať svoje akcie tomu, kto nakúpi 46,14 %. Pre investorov pozícia minoritného akcionára v SE neznamená príliš veľa výhod,“ poznamenal Mitka.

Vyhlásenie RIF vyvolalo zároveň diskusiu, za akú cenu by svoje necelé 3 % mohol RIF predať. Podľa RIF základ pre určenie ceny akcií SE stanovil FNM pri odkupovaní podobného balíka akcií od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), keď ich odkúpil za nominálnu hodnotu. „Otázka ceny akcií SE ešte nie je uzatvorená,“ reagovala hovorkyňa FNM. Zároveň však nepoprela, že pre určenie ceny akcií elektrární môže byť základom odkúpenie akcií SPP. „Rokovania ešte nie sú uzavreté, preto považujeme za predčasné akékoľvek unáhlené vyjadrenia,“ dodala Lesajová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS