ČLÁNOK
RIF za dva mesiace vyplatil podielnikom 2,366 mld. Sk
18. februára 2003

Od premeny Reštitučného investičného fondu na otvorený podielový fond požiadalo o výplatu svojho podielu 213 podielnikov. Správca fondu, J&T Asset management, správcovská spoločnosť, a.s. týmto podielnikom vyplatil spolu 2,366 mld. Sk. Ako agentúru SITA informoval hovorca J&T Maroš Sýkora, na získanie hotovosti potrebnej na výplatu fond za uplynulé dva mesiace predal akcie v celkovej hodnote 511,44 mil. Sk.

Úrad pre finančný trh (ÚFT) súhlasil s vytvorením otvoreného podielového fondu z RIF v polovici decembra. Správcovská spoločnosť J&T Asset Management, ktorú akcionári RIF začiatkom roka poverili správou otvoreného podielového fondu, dostala povolenie na vytvorenie Reštitučného otvoreného podielového fondu. Dozorný orgán súhlasil s vydaním podielových listov fondu na meno v nominálnej hodnote 1 Sk a schválil aj predajný prospekt a depozitára, Československú obchodnú banku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS