ČLÁNOK
RIF pripravuje aukciu pol milióna akcií zo 150 emisií
25. októbra 2000

Reštitučný investičný fond, a.s. (RIF) pripravuje v priebehu najbližších 1 – 2 týždňov ďalšie kolo predajov podielov zo svojho portfólia. Podobne ako v marci uskutoční predaje formou osobitných aukcií prostredníctvom RM-Systému Slovakia. Ako pre agentúru SITA povedal člen predstavenstva spoločnosti Tibor Grega, RIF ponúkne zhruba pol milióna akcií z približne 150 emisií. Na rozdiel od marcových aukcií sa však fond zbavil práva veta pri výbere nadobúdateľa, pri pripravovaných dražbách tak bude platiť „najlepšia ponuka berie“.

RIF za tri kvartály zaznamenal zisk 12,5 mil. Sk, pričom ešte k polroku evidoval stratu 7,9 mil. Sk, ktorú ovplyvnil najmä krach Slovenskej kreditnej banky, kde fond po započítaní časti 158-miliónovej pohľadávky prišiel o 56 mil. Sk. Zisk však stále zaostáva za obchodných finančným plánom. Podľa stanoviska z minulotýždňového zasadnutia dozornej rady by mal fond aktívnejšie pristupovať k plneniu vytýčených finančných cieľov, aj preto si RIF v ďalšom kole predajov neponechal možnosť odmietnuť všetky ponuky v aukcii. Pre RIF je podľa T. Gregu v súčasnosti prvoradým cieľom reštrukturalizácia portfólia. Kvôli nelikvidnému kapitálovému trhu sa však nedarí tak, ako mal fond v pláne.

V tomto roku pôvodne plánoval RIF dosiahnuť hrubý zisk 150 mil. Sk. Čistá hodnota majetku RIF k polroku predstavovala 3,813 mld. Sk. Na jednu z celkového počtu 2,187 mil. akcií tak pripadla čistá hodnota majetku vo výške 1743 Sk. RIF vlastnil k ultimu júna cenné papiere v hodnote 1,881 mld. Sk, z toho 1,635 mld. Sk boli akcie. Tuzemské cenné papiere sa na hodnote portfólia fondu podieľali 64,64 percentami, čo predstavuje 476 emisií. Vzhľadom na rozsiahle precenenie akcií RIF vykázal vlani stratu 2,905 mld. Sk.

RIF má výnimku zo zákona zákona o kolektívnom investovaní, podľa ktorého sa investičné fondy mali transformovať na otvorené podielové fondy ešte v tomto roku. RIF však má vzhľadom na svoje osobitné postavenie lehotu predĺženú do konca roku 2005.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS