ČLÁNOK
RIF predáva zo svojho portfólia akcie 118 spoločností
27. júla 2001

Reštitučný investičný fond, a.s. (RIF) predáva zo svojho portfólia akcie 118 spoločností. Fond ponúka akcie z dôvodu reštrukturalizácie portfólia cenných papierov. Vyplýva to z údajov zverejnených RIF.

Prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave ponúka RIF na predaj 31 136 akcií spoločnosti Bučina, a.s., Zvolen pri limitnej cene 500 Sk za akciu, 2 677 akcií spoločnosti Lesostav, a.s., Nitra pri minimálnej cene 510 Sk a spolu 31 084 akcií Biotika, a.s., Slovenská Ľupča za minimálnu cenu 350 Sk. Na základnom imaní spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok, a.s., chce fond predať 2,55-percentný podiel, čo tvorí 10 200 akcií po 280 Sk. Rovnako cez bratislavskú burzu chce fond predať akcie Strojstavu Sečovce v objeme 3 158 kusov minimálne po tisíc korún a 2 526 akcií emitenta Minerálne vody, a.s., Prešov pri limitnej cene 710 Sk. Na predaj ďalej ponúka akcie Senickej mliekarne, a.s., v objeme 6 504 kusov (750 Sk), 2 648 akcií Tatranskej mliekarne, a.s., (400 Sk) a 3 237 akcií Seredského mäsového priemyslu, a.s. (200 Sk). Záujemcovia môžu akcie získať prostredníctvom anonymného trhu BCPB.

Pomocou priebežnej aukcie RM-Systému Slovakia, a.s., chce okrem iného RIF predať 7 040 akcií ZTS Sabinov, a.s., pri limitnej cene 990 Sk, 1 923 akcie Stavmontáží Poprad, a.s., minimálne po 541 Sk a 7 099 akcií ŽOS Zvolen, a.s., za 634 Sk. Ďalej fond ponúka 1 624 akcií Polymat, a.s., Banská Bystrica a 933 akcií Žiarstav Nová Baňa, a.s., minimálne po tisíc korún. Ponuka fondu je časovo neobmedzená.

V blízkej budúcnosti by sa mal uskutočniť aj predaj akcií samotného RIF, ktoré sú vo vlastníctve Fondu národného majetku. Podľa medializovaných informácií by sa ponúkaný balík mal pohybovať do 30 % zo základného imania RIF. Na rokovanie o kúpe podielu má v súčasnosti exkluzivitu finančná skupina The Brookdate Group, do štruktúry ktorej patrí aj newyorský investičný fond The Central European Privatization Fund.

Na zabránenie nevýhodného predaja akcií Reštitučného investičného fondu (RIF) vyzval vo štvrtok otvoreným listom poslanec Peter Tatár (Občianske konzervatívne spoločenstvo) premiéra Mikuláša Dzurindu a šéfa Prezídia Fondu národného majetku SR (FNM) Jozefa Kojdu.

Podľa Tatára sú kroky, ktoré FNM pri predaji akcií RIF podniká, v rozpore s harmonogramom prevodu majetku štátu na iné osoby schválenom vládou v januári 2001. V ňom sa konštatuje, že akcie sa predajú priamym predajom vo výberovom konaní. V protiklade k tomu bola podľa neho zverejnená informácia, že bez verejnej súťaže FNM rokuje s konkrétnym investorom Howardom I. Goldenom o predaji a kúpe 28,6 % akcií RIF vo vlastníctve FNM za cenu blízku 500 Sk za jednu akciu. „Pritom k dnešnému dňu na jednu akciu RIF pripadá majetok asi 1300 Sk,“ píše v otvorenom liste Tatár.

Tatár tiež navrhuje, aby vláda Slovenskej republiky rozhodla o tom, že akcie RIF vo vlastníctve FNM a Slovenského pozemkového fondu vytvoria základ samosprávneho mechanizmu financovania verejnoprospešných neziskových organizácií ako prejav vôle vlády vytvoriť podmienky na obnovu a rozvoj štruktúr občianskej spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS