ČLÁNOK
RIF by mal v tomto roku zaznamenať stratu 750 mil. Sk
13. augusta 2002

Reštitučný investičný fond, a.s. (RIF) by mal ukončiť tohtoročné hospodárenie so stratou 750 mil. Sk. Na negatívne hospodárenie spoločnosti bude vplývať najmä reštrukturalizácia majetku, ktorá je nevyhnutná pri premene spoločnosti na otvorený podielový fond. Ako vyplýva z podnikateľského zámeru na rok 2002, reštrukturalizácia majetku by mohla byť ukončená ešte do konca tohto roka.

Na strane nákladov, ktoré sú plánované na úrovni 3,2 mld. Sk, budú rozhodujúce náklady z predaných cenných papierov vo výške 3,16 mld. Sk, náklady súvisiace so správou majetku, poplatky za obchodovanie na verejnom trhu a náklady spojené s bankovými operáciami v objeme približne 10 mil. Sk. Náklady na prevádzku spoločnosti by mali byť na úrovni 0,79 % spravovaných aktív. Z výnosov v celkovej výške 2,45 mld. Sk budú v tomto roku rozhodujúce výnosy z predaja cenných papierov v objeme 1,8 mld. Sk a prijaté úroky. Okrem toho aj výnosy z nakúpených dlhopisov a prijaté dividendy v hodnote 81 mil. Sk.

RIF ukončil minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 284,13 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast na viac ako trojnásobok. Čistá hodnota majetku investičného fondu predstavovala k ultimu roka takmer 3,196 mld. Sk a pri 2,187 mil. akcií v obehu pripadalo na jednu akciu 1 461 Sk čistej hodnoty majetku. V majetku fondu boli ku koncu decembra cenné papiere v celkovej hodnote 1,257 mld. Sk, z čoho viac ako 65 % tvorili akcie v hodnote 822,94 mil. Sk.

Takmer 37-percentný podiel v RIF kontroluje konzorcium firiem J&T Banka, a.s., a Prvá penzijná, správcovská spoločnosť. Fondu národného majetku ostal v RIF podiel vo výške 13,63 % akcií, Slovenský pozemkový fond vlastní 5,65 %. RIF by sa mal pretransformovať na otvorený podielový fond, ktorého správou akcionári v marci poverili spoločnosť J&T Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS