ČLÁNOK
RIF a ŽB-Trust sa stali pridruženými členmi ASS
13. februára 2002

Reštitučný investičný fond, a.s. (RIF) a česká ŽB -Trust, investiční společnost, a.s. sú od 7. februára pridruženými členmi Asociácie správcovských spoločností (ASS). Počet pridružených členov asociácie sa tak zvýšil na deväť pri nezmenenom počte riadnych členov, ktorých eviduje ASS osem. „Spoločnosť ŽB-Trust je už prostredníctvom marketingového koordinátora SFM Slovakia na slovenskom trhu zastúpená otvoreným podielovým fondom Živnobanka-Interkonto a svojim členstvom v ASS len potvrdila svoj záujem o náš trh kolektívneho investovania,“ uviedol výkonný riaditeľ asociácie Peter Goceliak.

„Vedenie RIF, a.s. sa pre pridružené členstvo v ASS rozhodlo na základe stratégie, ktorá predpokladá otvorenie fondu v časovej lehote kratšej ako v zákonom stanovenom termíne,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ fondu Erik Osuský. Fond by sa tak mal podľa neho stať štandardným subjektom kolektívneho investovania najneskôr do dvoch rokov, napriek tomu, že zákon určuje transformáciu fondu najneskôr do konca roka 2005. „Pridružené členstvo v ASS nám umožní riadiť proces otvorenia ako aj samotnú premenu na otvorený podielový fond na kvalitatívne vyššej úrovni a pri zvýšenej miere transparentnosti.“ dodal.

ŽB – Trust, investiční společnost, a.s., ktorá bola založená v novembri 1992, je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Živnostenskej banky a.s. a obhospodaruje fondy pod spoločným názvom Živnobanka. Celkový objem spravovaného majetku vo výške 6,7 mld. CZK radí ŽB – Trust medzi prvé štyri spoločnosti v Českej republike. Živnobanka – Interkonto, ktorý je prvým českým otvoreným podielovým fondom na Slovensku, je zmiešaný fond investujúci do dlhopisov vydaných v zahraničných menách u renomovaných zahraničných bánk. Fond je denominovaný v českých korunách a v euro.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS