ČLÁNOK
Riešením situácie v Pratexe je ukončenie konkurzov
7. septembra 2001

Najlepším riešením situácie Pratexu je rýchle a korektné ukončenie prebiehajúcich konkurzov. Na stretnutí so zástupcami bývalých zamestnancov spoločnosti Pratex, a.s., to povedal prezident Fondu národného majetku SR (FNM) Jozef Kojda.

Prezident FNM na stretnutí opätovne potvrdil stanovisko, ktoré tlmočil ministrovi spravodlivosti Jánovi Čarnogurskému, že na základe platnej legislatívy nie je možné, aby FNM odkúpil pohľadávky spoločnosti. Kojda sa však plánuje na budúci týždeň stretnúť so správkyňou konkurznej podstaty Pratexu a zároveň zorganizoval stretnutie bývalých zamestnancov podniku so zástupcami Slovenskej konsolidačnej agentúry ako najväčšieho veriteľa Pratexu.

Pratex Čadca, ktorý je momentálne v konkurze, nevyplatil svojim bývalým zamestnancom mzdy a odstupné vo výške vyše deväť miliónov korún. Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský v záujme riešenia situácie pôvodne navrhol, aby FNM uzavrel s bývalými zamestnancami Pratexu zmluvy o postúpení ich pohľadávok na FNM, ktorý je jedným z konkurzných veriteľov. Uzatvorenie zmlúv o prevode pohľadávok by podľa šéfa rezortu spravodlivosti umožnilo odplatné prevedenie vzniknutých pohľadávok z nevyplatenej mzdy a odstupného na FNM, ktorý by mohol poskytnúť okamžitú odplatu v plnej výške. Súčasná legislatíva fondu neumožňuje použiť svoje prostriedky na nákup akýchkoľvek pohľadávok. Podľa J. Kojdu existujú aj iné subjekty, ktoré „nemajú tak tvrdé legislatívne obmedzenia na použitie prostriedkov“ a na ktoré by mohli byť pohľadávky postúpené.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS