ČLÁNOK
Riešenie situácie IRB vidí vláda v legislatívnych zmenách
28. decembra 1998

Za najvhodnejší postup považuje vláda vykonanie legislatívnych zmien, ktoré umožnia účinné zníženie základného imania a jeho zúčtovanie so stratou banky. Toto je možné reálne zabezpečiť zmenou zákona o bankách a obchodného zákonníka.

Nútený správca by tak po legislatívnych zmenách mohol po súhlase ministerstva financií a bankovej rady NBS predať banku alebo jej časť vhodnému zahraničnému, či domácemu investorovi. Vytvorenie ekonomických predpokladov riešenia situácie v IRB si vyžaduje zo strany štátu zabezpečiť potrebné finančné zdroje na vyrovnávanie majetkovej ujmy z úverov na družstevnú bytovú výstavbu, nájsť vhodného domáceho alebo zahraničného investora, ako aj nájsť vhodný mechanizmus participácie štátu na finančných nákladoch konsolidácie IRB. V súvislosti so situáciou v IRB teda podľa vlády treba riešiť otázky, akým spôsobom vyrovnať majetkovú ujmu, riešiť dodatočnú daňovú povinnosť, kryť stratu IRB nad rozsah jej vlastných zdrojov a akým spôsobom kryť náklady spojené s hľadaním investora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS