ČLÁNOK
Riešenie situácie IRB vidí vláda v legislatívnych zmenách
28. decembra 1998

Za najvhodnejší postup považuje vláda vykonanie legislatívnych zmien, ktoré umožnia účinné zníženie základného imania a jeho zúčtovanie so stratou banky. Toto je možné reálne zabezpečiť zmenou zákona o bankách a obchodného zákonníka.

Nútený správca by tak po legislatívnych zmenách mohol po súhlase ministerstva financií a bankovej rady NBS predať banku alebo jej časť vhodnému zahraničnému, či domácemu investorovi. Vytvorenie ekonomických predpokladov riešenia situácie v IRB si vyžaduje zo strany štátu zabezpečiť potrebné finančné zdroje na vyrovnávanie majetkovej ujmy z úverov na družstevnú bytovú výstavbu, nájsť vhodného domáceho alebo zahraničného investora, ako aj nájsť vhodný mechanizmus participácie štátu na finančných nákladoch konsolidácie IRB. V súvislosti so situáciou v IRB teda podľa vlády treba riešiť otázky, akým spôsobom vyrovnať majetkovú ujmu, riešiť dodatočnú daňovú povinnosť, kryť stratu IRB nad rozsah jej vlastných zdrojov a akým spôsobom kryť náklady spojené s hľadaním investora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS