ČLÁNOK
Riešenie prevodu vodárenského majetku v nedohľadne
9. augusta 2000

Vláda sa stále nezaoberala riešením transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií (VaK) a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí. Dôvodom sú nevyriešené spory medzi Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR a Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku (MSPNM) SR o legislatívnom spôsobe prevodu majetku VaK na obce. Správou o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí sa zaoberala v máji porada ekonomických ministrov, ktorá z dôvodu zásadného rozporu medzi stanoviskami oboch ministerstiev neodporučila tento materiál na rokovanie vlády.

K tejto problematike sa následne vyjadril aj predseda Legislatívnej rady vlády Ľubomír Fogaš. Podľa jeho stanoviska je možné uskutočniť prevod majetku VaK len prostredníctvom zákona o veľkej privatizácii, teda tak, ako to navrhlo ministerstvo privatizácie. Bezodplatný prechod majetku štátu v správe štátnych podnikov VaK na obce sa má podľa návrhu MP SR uskutočniť podľa zákona o majetku obcí. Ako agentúru SITA o informovala hovorkyňa MP SR Anna Majkútová, stanovisko Ľ. Fogaša odoslalo 28. júla MP SR spolu so žiadosťou o opätovné zaradenie správy o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií na rokovanie vlády odboru vládnej agendy Úradu vlády SR. Podľa stredajších informácií pracovníkov tohto odboru však žiadosť ani príloha na odbor doručené neboli.

Podľa harmonogramu prípravy postupu transformácie majetku VaK mali už v máji a júni vznikať nové vodárenské spoločnosti a po prechode zakladateľskej funkcie mal na ne prejsť majetok. Záujem o vstup do nových spoločností už avizovali viaceré významné zahraničné firmy. Tie by garantovali investície a medzinárodné know-how i pri získavaní investícii z medzinárodných projektov. Ako pri riešení sporov medzi oboma ministerstvami poznamenala ministerka privatizácie Mária Machová, transformácia majetku VaK sa dostala do bludného kruhu.

Hmotný investičný majetok v správe štátnych podnikov VaK k 31. decembru 1999 má hodnotu 35,521 mld. Sk. Do hodnoty majetku v správe štátnych podnikov VaK má byť zahrnutá aj časť majetku vodovodov a kanalizácií, ktorú má v súčasnej dobe v správe Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava. Tomuto kroku musí predchádzať delimitácia predmetného majetku v správe Vodohospodárskej výstavby, š.p., Bratislava do správy štátnych podnikov vodární a kanalizácií. Štátne podniky vodného hospodárstva uzavreli minuloročné hospodárenie s celkovou čistou stratou 1,962 mld. Sk, pričom v predchádzajúcom roku bola strata na úrovni iba 1,05 mld. Sk. Štátne podniky v tejto oblasti tvorí päť subjektov VaK, Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica, Vodohospodárska výstavba Bratislava a Hydroconsult Bratislava. Zisk dosiahli tri z podnikov VaK a Slovenský vodohospodársky podnik. Celkový hospodársky výsledok nepriaznivo ovplyvnila strata Vodohospodárskej výstavby, ktorá vlani predstavovala takmer 1,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS