ČLÁNOK
Riešenie na vykrývanie schodku ŠR
27. augusta 1997

Išlo by napr. o Slovenský plynárenský priemysel. Vyplýva to zo Správy o plnení štátneho rozpočtu SR za 1. polroku 1997, s ktorou na svojom dnešnom dnešnom zasadaní vláda SR vyslovila s pripomienkami súhlas. Čiastkovým riešením súčasných problémov so získavaním prostriedkov na refinancovanie schodku štátneho rozpočtu sa ukazuje zvýšenie objemu nákupu štátnych pokladničných poukážok do portfólia Národnej banky Slovenska (NBS) zo súčasného 5-percentného limitu z dosiahnutých príjmov predchádzajúceho roka na 8-percentný limit. Následkom tohto opatrenia má byť podľa správy ,,čiastočná eliminácia negatívnych vplyvov bankového trhu“ na refinancovanie schodku štátneho rozpočtu. Okrem toho sa má pri súčasných obmedzeniach u domácich subjektov zvýšiť záujem zahraničných subjektov o štátne cenné papiere ich zdanením i pri vyšších výnosoch. V súčasnosti sa pripravuje aj rozšírenie možnosti nákupu štátnych cenných papierov na sféru fyzických osôb a umiestnenie obmedzeného objemu štátnych cenných papierov do zahraničia v dematerializovaných slovenských korunách. Podľa správy najväčšiu masu peňazí na krytie priebežných schodkov bude potrebné získať v júli až októbri. Ďalšie zvýšenie dynamiky rastu deficitu spôsobí podľa správy aj to, že ,,najväčšie objemy splátok istín sú umiestnené v splátkovom kalendári do 2. polroka.“ V 1. polroku bolo splatených 30,7 % plánovaného ročného objemu splátok istín. K 31. júlu predstavoval deficit ŠR 17,936 mil. Sk, čo v porovnaní s 30. júnom znamená nárast o 4, 7269 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS