ČLÁNOK
RIB vypísala povinnú ponuku na kúpu akcií Tatra banky
28. mája 2003

Viedenská Raiffeisen International Beteiligungs AG (RIB) vypísala povinnú ponuku na prevzatie akcií Tatra banky, a.s. Rakúska spoločnosť odkúpi akcie Tatra banky za 217 857 Sk a jej ponuka bude trvať 45 kalendárnych dní. RIB v súčasnosti vlastní v Tatra banke 72,41-percentný podiel na základnom imaní. Vyplýva to zo zverejnených údajov.

RIB získala akcie Tatra banky od Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) koncom apríla tohto roku. RIB je 100-percentnou dcérou RZB, ktorá by mala na základe stratégie rozširovania a získavania nových investorov a kapitálu nadobudnúť akcie všetkých 14 dcérskych bánk RZB v strednej a východnej Európe. Druhým najvýznamnejším akcionárom Tatra banky je Tatra Holding so 14,11 percentami.

Tatra banka hospodárila v prvom štvrťroku so ziskom 604,2 mil. Sk. Celková suma aktív banky dosiahla k ultimu marca 125,216 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na nej podieľali dlhové cenné papiere vo výške 53,805 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom dosiahli 52,39 mld. Sk. Vklady klientov sa na celkových pasívach podieľali 75,6 percentami a dosahovali 94,697 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS