ČLÁNOK
Riadne valné zhromaždenie Tatra kupón fondu 30.5. rozhodlo o výplate dividend svojim akcionárom za rok 1996 vo výške 166 Sk za jednu akciu.
2. júna 1997

V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 160%. »Vnútorná čistá hodnota majetku na jednu akciu v súčasnosti dosahuje približne 3600 Sk, čo znamená medziročný nárast o 25%. Tým sa Tatra kupón fond zaraďuje medzi najúspešnejšie kupónové fondy na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS