ČLÁNOK
Riadne valné zhromaždenie Tatra kupón fondu 30.5. rozhodlo o výplate dividend svojim akcionárom za rok 1996 vo výške 166 Sk za jednu akciu.
2. júna 1997

V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 160%. »Vnútorná čistá hodnota majetku na jednu akciu v súčasnosti dosahuje približne 3600 Sk, čo znamená medziročný nárast o 25%. Tým sa Tatra kupón fond zaraďuje medzi najúspešnejšie kupónové fondy na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS