ČLÁNOK
Riadne valné zhromaždenie Tatra kupón fondu 30.5. rozhodlo o výplate dividend svojim akcionárom za rok 1996 vo výške 166 Sk za jednu akciu.
2. júna 1997

V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 160%. »Vnútorná čistá hodnota majetku na jednu akciu v súčasnosti dosahuje približne 3600 Sk, čo znamená medziročný nárast o 25%. Tým sa Tatra kupón fond zaraďuje medzi najúspešnejšie kupónové fondy na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS