ČLÁNOK
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti bude 25. mája
25. apríla 2000

Riadne valné zhromaždenie VSŽ, a.s., Košice sa bude konať 25. mája 2000 v hádzanárskej hale VSŽ. Okrem informácií o minuloročnom hospodárení spoločnosti je na programe valného zhromaždenia (VZ) aj správa predstavenstva o Memorande o porozumení z 24. marca 2000 podpísanom s U.S. Steel Group, a unit of USX Corporation (USS). Vyplýva to informácií zverejnených spoločnosťou.

Akcionári by sa mali oboznámiť predovšetkým s predpokladaným spôsobom reštrukturalizácie, s odôvodnením navrhovaného spôsobu reštrukturalizácie a časovým harmonogramom a ohodnotením jej predpokladaných efektov. Na programe VZ je aj schválenie principiálnych podmienok transakcie dohodnutej medzi VSŽ a USS ako je uvedená v Memorande o porozumení a splnomocnenie predstavenstva implementovať kroky vedúce k realizácii navrhnutej transakcie s tým, že konečná forma transakcie bude predmetom schválenia ďalším valným zhromaždením akcionárov VSŽ.

Ďalším bodom programu je schválenie zlúčenia spoločností VSŽ Finančné a účtovnícke služby s.r.o., VSŽ Infoconsult, s.r.o., Košice a VSŽ – Press, s.r.o., Košice s VSŽ k 1. júnu 2000. Akcionári budú hlasovať aj o zmene stanov spoločnosti týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania.

Central European Growth Fund Plc. vlastniaci 3,24 % akcií VSŽ Košice a spoločnosť Masad, a.s., Bratislava so 6,92-percentným podielom na základnom imaní VSŽ požiadali listom z 11. apríla predstavenstvo VSŽ o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) spoločnosti. Central European Growth Fund Plc. patrí do skupiny Credit Suisse Asset Management, Masad je členom skupiny Penta Group. Uvedení akcionári navrhovali program MVZ, podľa ktorého mali byť akcionári informovaní o spôsobe reštrukturalizácie VSŽ, jej ďalšom postupe a dopade na cenu akcií. Súčasťou navrhovaného programu bolo aj rozhodnutie MVZ o ďalšom postupe pri reštrukturalizácii VSŽ a rozhodnutie o rozsahu obmedzenia práva predstavenstva konať v mene VSŽ v súvislosti s reštrukturalizáciou. Akcionári žiadali aj informácie o pláne USX Engineers & Consultants a o predbežných výsledkoch z prebiehajúcich daňových kontrol.

Na základe dohody z 24. marca 2000 by sa firma U.S. Steel spoločnosti USX Corporation mala stať vlastníkom oceliarskych a príbuzných položiek spoločnosti VSŽ Košice. Americká spoločnosť získa oceliareň a všetky aktíva súvisiace s oceliarskou výrobou a vytvorí úplne nový podnik. Podľa premiéra Mikuláša Dzurindu bude nová spoločnosť pravdepodobne 100-percentne vlastnená firmou U.S. Steel. Dohoda je podmienená úspešným ukončením procesu legislatívneho auditu VSŽ zo strany U.S. Steel a súhlasom predstavenstva USX Corp a akcionárov VSŽ. Predstavitelia U.S. Steel opakovane vyhlásili, že spoločnosť by rada do VSŽ vstúpila ešte pred začiatkom júla. Nespokojnosť s podmienkami memoranda o porozumení a ponukou U.S. Steel vyjadril predseda predstavenstva 10-percentného akcionára VSŽ, spoločnosti Hutník, Jaroslav Gruber.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS