ČLÁNOK
Rezort hospodárstva ustúpil od utajovania zmlúv
12. marca 2014

VIA IURIS iniciovala hromadnú pripomienku, ktorú za päť dní podporilo osemtisíc ľudí. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa mal meniť cez zákon o hospodárskej mobilizácii. „Aj vďaka podpore občanov sa podarilo zabrániť znefunkčneniu infozákona. Osud infozákona je však stále neistý, preto by mala byť verejnosť aj naďalej ostražitá. Dá sa očakávať, že keď Ministerstvo spravodlivosti predloží svoju rozsiahlu novelu infozákona, minister Borec bude čeliť obrovskému tlaku ostatných ministerstiev a úradov požadujúcich oklieštenie infozákona. Už v minulosti viaceré ministerstvá, napríklad Ministerstvo vnútra SR, navrhovali výrazné oslabenie práva na informácie,“ uviedol právnik Peter Wilfling, spolupracujúci s VIA IURIS.

V októbri 2013 predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH SR) návrh zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý závažne menil a okliešťoval aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh MH SR plánoval utajiť hospodárenie firiem, do ktorých štát, obce alebo samosprávne kraje vložili svoj majetok a v ktorých majú väčšinovú účasť. Zákon z dielne MH SR by v prípade firiem so stopercentnou účasťou štátu alebo samospráv znamenal utajenie väčšiny ich zmlúv, faktúr, objednávok – a teda skoro celého hospodárenia. V prípade iných firiem s väčšinovou účasťou štátu alebo samospráv by zákon znamenal úplné utajenie všetkých zmlúv a teda úplné utajenie celého ich hospodárenia.

Zákon z dielne MH SR okrem toho navrhoval zaviesť podľa VIA IURIS nové vágne a neurčité ustanovenia, na základe ktorých by úrady mohli svojvoľne utajovať informácie o svojej činnosti. „Ministerstvo hospodárstva nikdy nemalo za cieľ utajovať zmluvy. Zákon o hospodárskej mobilizácii je však špecifický, v čase využívania tohto zákona nastáva výnimočná situácia a preto boli niektoré ustanovenia špecifikované takýmto spôsobom. Konsenzuálne v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti sme niektoré sporné ustanovenia upravili tak, aby sa zabezpečila maximálna funkčnosť tohto zákona,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca MH Stanislav Jurikovič.

Podľa VIA IURIS zástupcovia MH SR po rokovaniach na ministerstve spravodlivosti tento pondelok definitívne oznámili, že ustupujú od zámeru meniť infozákon a že vypustia problematické ustanovenia z návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii. Na ministerstve spravodlivosti sa už dlhý čas pripravuje a diskutuje rozsiahla novela infozákona.

Osud infozákona podľa VIA IURIS zostáva stále neistý, pretože možno očakávať ďalšie požiadavky ministerstiev a úradov na oklieštenie práva na informácie. Združenie pripomína, že napríklad ministerstvo vnútra pri novelizácii infozákona v roku 2011 požadovalo, aby zamestnancom úradov už nebolo možné uložiť pokutu za porušenie zákona o slobode informácií. Často je však hrozba pokuty jedinou možnosťou, ako donútiť niektoré úrady dodržiavať infozákon. Ministerstvo vnútra tiež navrhlo, aby boli utajené informácie o rozhodovaní „správnych orgánov“ (úradov). To by znamenalo, že občania by napríklad nemohli získať informácie o prebiehajúcom povoľovaní stavieb s vplyvom na ich zdravie a životné prostredie ani o inom rozhodovaní úradov. V roku 2011 sa nakoniec v infozákone menili iba ustanovenia o zverejňovaní zmlúv. „Veríme, že minister vnútra Kaliňák ani ostatní ministri nebudú trvať na návrhoch okliešťujúcich právo na informácie,“ uzavrel Wilfling.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS