ČLÁNOK
Rezort financií chce pomôcť novým inovatívnym podnikom
24. augusta 2013

Podmienky pre vznik a fungovanie nových inovatívnych podnikov by sa mohli zjednodušiť. Ministerstvo financií (MF) SR totiž predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dlhopisoch, ktorý má podporiť tieto tzv. start – upy a odstrániť bariéry podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov. Ministerstvo navrhuje vydávanie konvertibilných dlhopisov pre širší okruh emitentov, vrátane spoločností s ručením obmedzeným. Podľa rezortu financií v prípade nových inovatívnych podnikov ide o subjekty s nedostatočným kapitálom na založenie akciovej spoločnosti a táto navrhovaná úprava by im mala pomôcť zvýšiť základný kapitál.

  Novela zákona by mala podľa návrhu rezortu financií znížiť administratívnu náročnosť vydávania nových emisií dlhopisov, pričom by sa mali zrušiť niektoré nadbytočné informačné povinnosti. Ministerstvo navrhuje zaviesť inštitút schôdzí majiteľov dlhopisov, ktoré sú na vyspelých kapitálových trhoch zaužívané pri spoločnom presadzovaní práv majiteľov dlhopisov. „Aj napriek skutočnosti, že doterajšia úprava explicitne neupravovala tieto inštitúty, sú už aj v súčasnosti využívané niektorými emitentmi,“ uvádza rezort financií v návrhu novely zákona.

Zrušiť by sa na základe navrhnutých zmien mohol aj zákaz spätného odkupu hypotekárnych záložných listov ich emitentom, čím by sa podľa ministerstva mal podporiť sekundárny trh s týmto druhom dlhopisov. Toto opatrenie by mohlo podľa rezortu financií podnietiť retailových investorov k nákupu týchto cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS