ČLÁNOK
Rezort financií bude postupne upúšťať od odkladu splátok, prípadne od zákonnej ochrany klienta
29. septembra 2020

Ministerstvo financií SR je pripravené reflektovať na nové rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o začatí označovania klientov negatívnymi príznakmi. V súčasnosti na Slovensku ešte platí, že do zrušenia ustanovení v zákone lex korona zaručujú klientom nerizikovosť. Rezort financií však bude od prijatých zákonných opatrení postupne upúšťať prostredníctvom riadneho legislatívneho procesu. A to buď úplným zrušením zákonného opatrenia odkladu splátok alebo upustením od zákonnej ochrany klienta.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) sa pred niekoľkými dňami rozhodol ku koncu septembra ukončiť usmernenia pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov. Rozhodnutie znamená, že banky majú povinnosť postupovať pri hodnotení rizika klientov tak, ako to robili pred vypuknutím pandémie. Označenie „COVID“, ktoré banky dávajú v úverovom registri klientom žiadajúcim o odklad splátok bez negatívneho záznamu v úverovom registri, právne platí teda do konca septembra.

Národná banka Slovenska pri hlasovaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo hlasovala s ďalšími krajinami za predĺženie tohto obdobia, ale nakoniec bolo väčšinovo schválené rozhodnutie toto obdobie nepredĺžiť. Aktuálne od októbra sa teda môže žiadateľom o odklad splátok stať, že tento príznak bez negatívneho označenia bude každá banka interpretovať rôzne a môžu byť teda evidovaní ako omeškaní.

Zákon lex korona, ktorý obsahuje aj odklad splátok úverov, je účinný na Slovensku od 9. apríla a vďaka nemu môžu všetci Slováci zasiahnutí pandémiou požiadať o odklad splátok úverov. Národná banka Slovenska považuje mechanizmus odkladu splátok za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam a malým a stredným podnikom počas pandémie. Opatrenie odkladu splátok vníma ako prospešné aj ministerstvo financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS