ČLÁNOK
Rezervy poisťovní v minulom roku vzrástli o 12,34 %
10. júla 2001

Poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu vytvorili v minulom roku rezervy vo výške 39,019 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 12,34 %. Rezervy v životnom poistení dosiahli 30,288 mld. Sk, v porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená nárast o 17,4 %. V neživotnom poistení rezervy poklesli o 2,25 % na 8,731 mld. Sk. Vyplýva to zo zverejnených údajov.

Z celkovej výšky rezerv umiestnili poisťovne zhruba 87 % prostriedkov do aktív podľa ustanovení zákona. Zvyšných 4,8 mld. Sk alokovali nesprávne a použili ich na poskytnutie rôznych druhov pôžičiek, na umiestnenie rezerv do nehnuteľností nad povolený limit alebo nákup verejne neobchodovateľných cenných papierov. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov započítali tiež rôzne druhy pohľadávok voči iným osobám.

Komerčné poisťovne umiestnili z celkových rezerv viac ako 72,5 % do štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Zhruba 11,21 % držali poisťovne na bankových účtoch a 15,3 % v zahraničných cenných papieroch. Takmer 0,9 % tvorili akcie domácich subjektov a podielové listy.

Poisťovne dosiahli v minulom roku celkový zisk 404,1 mil. Sk. Stratu vo výške 367,8 mil. Sk vykázalo 12 poisťovní a zvyšných 17 dosiahlo zisk 771,9 mil. Sk. Päť poisťovní pritom vykázalo vlani platobnú neschopnosť. Skutočná miera ich platobnej schopnosti sa pritom pohybovala na úrovni o 0,63 % do 0,99 % požadovanej úrovne. Ostatné poisťovne dosiahli 1,01 až 3,25-násobok požadovanej miery.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS