ČLÁNOK
Rezervné aktíva štátu sú nižšie o 52,1 mil. USD
28. mája 2001

Devízové rezervy SR dosiahli k 23. máju celkove 5,7451 mld. USD a v porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak klesli o 52,1 mil. USD. Pokles rezerv pritom zaznamenali komerčné banky aj Národná banka Slovenska. Rezervné aktíva centrálnej banky sa znížili o 8,3 mil. USD na 4,0073 mld. USD a devízové rezervy komerčných bánk oslabili o 43,8 mil. USD na 1,7378 mld. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie NBS.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 5,5418 mld. USD, od začiatku roka tak celkovo posilnili o 1,1698 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,0768 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,465 mld. USD. K záveru decembra 1999 celkové devízové rezervy SR predstavovali 4,372 mld. USD, pričom rezervy komerčných bánk sa na tom podieľali 946,8 mil. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS