ČLÁNOK
Revízia báz burzových indexov BCPB
31. januára 2002

Vzhľadom na legislatívne zmeny a s nimi súvisiace podstatné zmeny v burzových pravidlách (zmena štruktúry trhov BCPB) v roku 2001 bola prijatá aj významná zmena v manuále indexu SAX, podľa ktorej budú do bázy indexu vstupovať všetky spoločnosti, ktorých akcie sú umiestnené na trhu kótovaných cenných papierov a ktoré dosiahli v období jedného kalendárneho roka (január – december) predchádzajúceho revízii bázy indexu trhovú cenu. Finančné noviny o tom informovala Oľga Dlugopolská.

V nadväznosti na novo prijaté pravidlá zaraďovania spoločností do bázy SAX bude zloženie indexu na nasledujúce obdobie podľa tabuľky.

Podmienečne bola do bázy SAX zaradená Slovenská poisťovňa, nakoľko k termínu konania revízie bázy BCPB posudzovala žiadosť spoločnosti o prijatie na kótovaný hlavný trh.

Od 1. februára budú opravné koeficienty vo vzorci indexu nastavené na rovnakú hodnotu, ktorá bude médiám spolu s váhami nových komponentov SAX-u poskytnutá vo štvrtok 31. januára 2002 po uzávierke obchodovania.

Členovia komisie pre SDX sa zhodli na tom, že v súčasnej dobe nie je potrebné meniť zloženie bázy zložky SDX pre štátne dlhopisy, ani obmedzovať počet jej komponentov. Na základe hodnotenia kritérií pre zaradenie jednotlivých emisií dlhopisov do bázy zložky SDX pre podnikové a bankové dlhopisy budú s platnosťou od 1.2.2002 do bázy zaradené emisie Harmanecké papierne 03 (SK4120002916), Matador 03 (SK4120002981) a Matador 04 (SK4120002973). Vyradené budú emisie – VÚB dlhopisy VII (SK4120001199) a VÚB dlhopisy IX (SK4120002551). Nominálna hodnota vyradených emisií predstavuje 1,34 mld. Sk, nominálna hodnota novo zaradených emisií dosahuje 799,7 mil. Sk.

Zloženie indexu SAX

Báza od 1. februára 2002 Báza do 31. januára 2002
Slovnaft Slovnaft
VSŽ VSŽ
VÚB VÚB
Slovenská poisťovňa* Slovenská poisťovňa
Biotika Slovenská Ľupča Biotika Slovenská Ľupča
Slovakofarma Hlohovec Slovakofarma Hlohovec
Nafta Gbely Nafta Gbely
SES Tlmače Doprastav Bratislava
Ozeta Trenčín Jacobs Suchard Figaro Bratislava
Ivestičná rozvojová banka Závody SNP
  Plastika Nitra
  SES Tlmače
  Železiarne Podbrezová
  Grafobal Skalica
  Ozeta Trenčín
  Ivestičná rozvojová banka

 

  Báza SDX od 1.2.2002:   Dlhopisy podnikov a bánk

Názovemisie Skratka Dátumemisie Dátumsplatnosti
Dlhopisy SE 03 2SEN03C
5.12.1996
5.12.2003
Dlhopis BACA 1 2BAC01I
27.9.2000
27.9.2003
Dlhopis CAC 1 2CAC01F
31.10.2000
31.10.2003
Dlhopis NAFTA 2NFG01F
28.7.2000
28.7.2005
Dlhopis PoľnobankaIII 2PNB03F
12.12.2000
12.12.2003
Palma – Tumys 3 2PAL03F
2.4.2001
2.4.2006
Harmanecké papierne03 2HAR003
20.6.2001
20.6.2006
Matador 03 2MAT003
12.12.2001
12.6.2007
Matador 04 2MAT004
12.12.2001
12.6.2006

 

Štátne dlhopisy (nezohľadňuje prípadné úspešné primárne aukcie ŠD po 25.1.2002)

Názovemisie Skratka Dátumemisie Dátumsplatnosti
Štátny dlhopis 132 2MFR32F
13.7.2000
13.7.2005
Štátny dlhopis 133 2MFR33I
17.8.2000
17.8.2010
Štátny dlhopis 134 2MFR34I
21.9.2000
21.9.2007
Štátny dlhopis 135 2MFR35I
28.9.2000
28.9.2003
Štátny dlhopis 136 2MFR36I
5.10.2000
5.10.2002
Štátny dlhopis 137 2MFR37I
14.12.2000
14.12.2002
Štátny dlhopis 138 2MFR38I
2.1.2001
2.1.2004
Štátny dlhopis 139 2MFR39I
4.1.2001
4.1.2003
Štátny dlhopis 141 2MFR41I
18.1.2001
18.1.2004
Štátny dlhopis 145 2MFR45I
1.2.2001
1.2.2003
Štátny dlhopis 146 2MFR46I
8.2.2001
8.2.2004
Štátny dlhopis 147 2MFR47I
15.2.2001
15.2.2004
Štátny dlhopis 148 2MFR48I
1.3.2001
1.3.2002
Štátny dlhopis 149 2MFR49I
8.3.2001
8.3.2003
Štátny dlhopis 153 2MFR53I
26.4.2001
26.4.2002
Štátny dlhopis 154 2MFR54I
3.5.2001
3.5.2002
Štátny dlhopis 155 2MFR55I
10.5.2001
10.5.2002
Štátny dlhopis 156 2MFR56I
17.5.2001
17.5.2002
Štátny dlhopis 157 2MFR57I
23.5.2001
23.5.2002
Štátny dlhopis 158 2MFR58I
13.6.2001
13.6.2002
Štátny dlhopis 159 2MFR59I
20.6.2001
20.6.2002
Štátny dlhopis 161 2MFR161
11.7.2001
11.7.2011
Štátny dlhopis 91 2MFS91I
25.3.1999
25.3.2002
Štátny dlhopis 162 2MFR062
25.7.2001
25.7.2002
Štátny dlhopis 163 2MFR163
19.9.2001
19.9.2011
Štátny dlhopis 164 2MFR164
3.1.2002
3.1.2003
Štátny dlhopis 165 2MFR165
9.1.2002
9.1.2003
Štátny dlhopis 166 2MFR166 16.1.2002
16.1.2007
Štátny dlhopis 167 2MFR167
23.1.2002
23.1.2003
Štátny dlhopis 105 2MFR05I
1.7.1999
1.7.2002
Štátny dlhopis 116 2MFR16I
16.9.1999
16.9.2002
Štátny dlhopis 122 2MFR22I
3.2.2000
3.2.2003
Štátny dlhopis 123 2MFR23I
10.2.2000
10.2.2003
Štátny dlhopis 125 2MFR25I
24.2.2000
24.2.2003
Štátny dlhopis 126 2MFR26I
2.3.2000
2.3.2003
Štátny dlhopis 128 2MFR28I
16.3.2000
16.3.2003
Štátny dlhopis 130 2MFR30I
30.3.2000
30.3.2003
Štátny dlhopis 131 2MFR31I
6.4.2000
6.4.2005

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS