ČLÁNOK
Reuters dokončil akvizíciu aktív Bridge za 373 mil. USD
2. októbra 2001

Spoločnosť Reuters Group Plc, ktorá je poskytovateľom finančného spravodajstva a informácií, dokončila akvizíciu aktív svojho amerického rivala Bridge Information Systems Inc za nákupnú cenu 373 mil. USD. Akvizícia stratových aktív zasiahne budúcoročné výsledky spoločnosti Reuters pred započítaním amortizácie goodwillu, v roku 2003 bude mať na výsledky neutrálny vplyv a v roku 2004 ich podporí. Reuters zvýšil odhad nákladov na integráciu na 80 mil. USD z 65 mil. USD.

Spoločnosť Reuters odsúhlasila nákup aktív už v apríli tohto roku v rámci kroku, zameraného na podporu svojho podnikania v USA, predovšetkým medzi takými klientmi, akými sú fondy a finančné inštitúcie. Medzi kúpené aktíva patrí Bridge Information Systems v Severnej Amerike, EJV, Bridge Trading Technologies, Bridge Trading, eBridge Internet, a CRB Index. Akvizíciou získava Reuters prístup na viac ako 663 200 desktopov finančných odborníkov na celom svete, z ktorých 75 000 pochádza z Bridge. Kúpa tiež poskytuje spoločnosti Reuters 400 000 internetových užívateľov služieb eBridge.

Reuters oznámil, že vyššie náklady na integráciu súvisia predovšetkým s nákladmi na zamestnancov a poradenstvo. Dokončenie akvizície znamená pre Reuters dosiahnutie dôležitého strategického cieľa. Akvizíciou získava Reuters množstvo klientov spomedzi inštitucionálnych investorov v USA, moderné obchodné technológie a tím vysoko vzdelaných profesionálov v oblasti obchodovania na trhu. Reuters oznámil, že devastačné teroristické útoky na USA z 11. septembra nemali žiaden finančný ani materiálny vplyv na kúpené aktíva Bridge.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS