ČLÁNOK
Reštrukturalizačný proces transformujúcich sa bánk nedosahuje výsledky predpokladané Národnou bankou Slovenska (NBS)
21. septembra 1998

Reštrukturalizačný proces transformujúcich sa bánk nedosahuje výsledky predpokladané Národnou bankou Slovenska (NBS), čo ovplyvňuje aj výsledky bankového sektora ako celku. Konštatovala to dnes Banková rada NBS na svojom rokovaní v súvislosti so Správou o vývoji bankového sektora SR k 30. júnu 1998, ktorú schválila. Ako vyplýva z komuniké, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytol hovorca centrálnej banky Ján Onda, na základe uvedených skúseností a poznatkov spracovala NBS v prvom polroku osobitný materiál k „Reštrukturalizácii vybraných bánk“, ktorý predložila ministerstvu financií (MF) SR. MF SR vypracovalo vlastný návrh Programu ozdravenia vybraných bánk, ktorý však napriek potrebe riešiť danú situáciu nebol na rokovanie vlády SR predložený. V prvom polroku tohto roka pôsobilo v slovenskom bankovom sektore 25 bánk a tri pobočky zahraničných bánk. Kapitálová primeranosť k ultimu júna mierne vzrástla o 0,3 boda a dosiahla hodnotu 10,3%. Bilančná suma bankového sektora vzrástla v prvom polroku o 5% a dosiahla hodnotu zhruba 815 mld. Sk. Podľa bankovej rady nedošlo za sledované obdobie vo vývoji bankového sektora k výraznejším výkyvom. Banková rada NBS schválila aj vyhlášku o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Tatranský národný park. Schválila tiež Opatrenie NBS, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk NBS. Dnes sa uskutočnilo v Bratislave 28. rokovanie Bankovej rady NBS pod vedením jej guvernéra Vladimíra Masára.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS