ČLÁNOK
Reštrukturalizačné dlhopisy v portfóliách SLSP, VÚB a IRB
31. januára 2001

Portfóliá cenných papierov Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP), Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB) a Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) obohatia reštrukturalizačné dlhopisy. Nahradia tak ich pohľadávky voči Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SK) a Konsolidačnej banke, š.p.ú. Bratislava (KBB), ktoré vznikli presunom zlých úverov v prvej etape reštrukturalizácie.

Róbert Herbec z dílingu SLSP odmieta špekulácie, že banka z dôvodu nadobudnutia reštrukturalizačných dlhopisov stratí záujem o štátne bondy, ktoré budú počas roka emitované podľa predbežného harmonogramu. „Vzhľadom na zvýšenie durácie aktív sa však banka bude zameriavať najmä na dlhopisy s kratšou dobou splatnosti,“ povedal. K tomuto názoru sa pripája aj díler VÚB Rastislav Habán. Podľa neho budú pre banky atraktívne bondy s ročnou, prípadne dvojročnou valutou. Díleri neočakávajú žiadne výraznejšie problémy s umiestňovaním štátnych cenných papierov. „Na trhu je stále vysoký objem voľnej likvidity, štátne dlhopisy sú navyše lukratívne aj pre zahraničie,“ skonštatoval Habán.

Najväčší objem dlhopisov bude emitovaných do portfólia VÚB. Z celkovej výšky januárových emisií pripadne do tejto bankovej inštitúcie 44,9 mld. Sk. Viac ako polovicu budú tvoriť dlhopisy s fixným kupónom 8 % a päťročnou valutou (22,5 mld. Sk). Sedemročné dlhopisy budú predstavovať 11,4 mld. Sk a 10-ročné 11 mld. Sk.

SLSP získa 9,7 mld. Sk päťročných bondov, 14,8 mld. Sk dlhopisov so sedemročnou splatnosťou a 7,9 mld. Sk s maturitou 10 rokov. IRB prostredníctvom prvej vlny emisií získa 6,4 mld. Sk dlhopisov. Dlhopisy s päťročnou valutou z toho predstavujú 3,2 mld. Sk, sedemročné dlhopisy 1,6 mld. Sk a dlhopisy s 10-ročnou splatnosťou 1,6 mld. Sk. Sedemročné a desaťročné dlhopisy majú pohyblivým kupón stanovený ako priemerná sadzba šesťmesačného BRIBOR za predchádzajúci štvrťrok

V marci sa uskutoční druhá vlna emisií štátnych dlhopisov. Tie budú pridelené už iba do aktív VÚB, ich objem bude predstavovať 18,3 mld. Sk. V marci sa na splatenie časti záväzkov voči VÚB použijú aj výnosy z privatizácie SLSP vo výške 3 mld. Sk. Reštrukturalizačné dlhopisy nebudú vydávané štandardným aukčným predajom, ale budú primárne pridelené do SK a KBB. Obe inštitúcie takto nadobudnuté dlhopisy použijú na splatenie svojich záväzkov voči SLSP, VÚB a IRB. Pohľadávka štátu voči SK a KBB, ktorá vznikne predajom dlhopisov, bude použitá na zvýšenie ich základného imania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS