ČLÁNOK
Reštrukturalizácii úverovej zaťaženosti podniku
31. októbra 1998

Zdroje, ktoré sa akciovej spoločnosti Nafta Gbely podarilo získať v priebehu minulého roka, tvoria prevažne úvery na časové obdobie troch rokov. Ako zdôraznil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Juraj Grebáč, v dôsledku dlhodobejšej návratnosti súčasných energetických investícií firma hľadá riešenie v reštrukturalizácii celkovej úverovej zaťaženosti podniku. „Našou predstavou sú úvery na súčasnej úrovni ale na sedemročné časové obdobie,“ povedal. Súčasná úverová zaťaženosť Nafty Gbely predstavuje 2,7 mld. Sk. J. Grebáč pripustil výrazný nárast oproti roku 1996 a polroku 1997, ten však podľa neho súvisí s investičnými aktivitami, ktoré spoločnosť priebežne realizovala. Celková hodnota projektu ťažby ropy v Kazachstane je 20 mil. USD (vyše 700 mil. Sk), pri investícii do plynárenskej spoločnosti Komigas s objemom vyše 1,2 mld. Sk sa prvé efekty očakávajú v horizonte dvoch až troch rokov. V tuzemsku firma realizuje projekt výstavby podzemného zásobníka Gajary za 3 mld. Sk. V tomto prípade uvažuje s čiastočným použitím vlastných prostriedkov. „V prvom polroku 1998 v dôsledku nepresných a neoverených informáciách o Nafte Gbely sa predčasne ukončili rokovania podniku so zahraničnou bankou, keď táto pred podpisom odstúpila od zmluvy. Považujem za veľmi nešťastnú zhodu okolnosti súčasné uverejňovanie ďalších informácií o spoločnosti, ktorá sa teraz opäť nachádza vo finálnom štádiu rokovania o úveroch,“ uviedol J. Grebáč. Malo by ísť o úvery približne na úrovni súčasnej úverovej zaťaženosti, teda v objeme 2,7 mld. Sk na vyše 7-ročné obdobie. Generálny riaditeľ Nafty pripustil, že podnik má v súčasnosti problémy s platením. Spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku vyše 400 mil. Sk a pohľadávky, v prevažnej miere v tuzemsku viac ako 700 mil. Sk. Aktuálne sa medzi dlžníkov zaraďuje aj štát, konkrétne ide o sklzy pri vracaní dane z pridanej hodnoty a problémy s platbami zo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Ročný objem platieb z SPP predovšetkým za uskladňovacie služby zásobníkov a predaj zemného plynu z tuzemskej ťažby predstavuje 1,5 mld. Sk. „V rámci dekády to znamená 30 až 40 mil. Sk. Sklzy v týchto platbách od konca septembra musia vyvolať problémy,“ skonštatoval J. Grebáč. V predchádzajúcom období sa záväzky Nafty pohybovali okolo 300 mil. Sk, pohľadávky dosahovali 500 až 550 mil. Sk. Výrazný nárast zaznamenali v priebehu posledného mesiaca. „V tomto roku predpokladaný obrat v hodnote 4,5 mld. Sk umožňuje slušný finančný tok prechádzajúci cez spoločnosť, ktorý by jej mal pomôcť vyriešiť súčasné problémy okamžitej platobnej schopnosti,“ vysvetlil. V tomto roku predpokladá Nafta Gbely zisk vyše 400 mil. Sk. Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Nafta trade Arpád Demko doplnil, že stratégia Nafty Gbely vychádzala z nedostatku finančných prostriedkov na prvotné vyhľadávanie uhľovodíkov na Slovensku a z toho vyplývajúcej potreby diverzifikácie napríklad do Ruska a Kazachstanu. V tejto súvislosti pripustil, že spoločnosť nepočítala s turbulentnými zmenami, ku ktorým v súčasnosti prichádza na svetových trhoch. „V Kazachstane sa už investovalo 20 mil. USD a ropa je pripravená na ťažbu, ruská strana však blokuje jej export z Kazachstanu do Európy,“ povedal A. Demko. Dodal, že pri súčasnej nízkej cene ropy sa neoplatí ťažiť na odľahlých ložiskách, keď je prebytok zásob na dostupných ropných ložiskách. Východisko pre Naftu Gbely je podľa jeho slov rovnaké ako pre ostatné svetové ropné spoločnosti pôsobiace na tomto trhu, teda „prečkať a dúfať v chladnú zimu, čo je možné pri dlhodobých úveroch“. Zároveň podčiarkol význam budovania novej dopravnej cesty nezávislej od Ruska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS