ČLÁNOK
Reštrukturalizácia úverov ZSNP s pomocou štátu
24. januára 2000

Reštrukturalizácia úverov poskytnutých spoločnosti ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom s cieľom zabezpečiť rozvoj podniku bola predmetom rokovania ministra hospodárstva SR Ľubomíra Haracha s manažmentom spoločnosti. Ako agentúru SITA informoval Ľ. Harach, cieľom reštrukturalizácie je umožnenie rozšírenia výroby hliníka v Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, ktorá patrí do skupiny spoločností ZSNP.
Zmena podmienok úverov poskytnutých Všeobecnou úverovou bankou a Slovenskou sporiteľňou v rámci konzorcia aj individuálne bude podľa Ľ. Haracha spočívať v splatení ich časti v súčasnosti a rozložení splácania ich zvyšku na dlhší čas. Prostriedky, ktoré Slovalco získa z exportu hliníka, sa použijú na rozšírenie výroby, ktorá je zmluvne krytá. Splácať poskytnuté úvery má podnik podľa návrhu v roku 2003. „Podnik pritom nežiada žiadne nové úvery, iba reštrukturalizáciu starých, čo považujem za pozitívum,“ uviedol Ľ. Harach. Uvedený materiál vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so ZSNP. Úverujúce banky formulovali pripomienky s cieľom zabezpečiť kontrolu nad akciami podniku, ktoré sú v súčasnosti v držbe Fondu národného majetku SR (FNM). O prepracovanom materiáli zohľadňujúcom návrhy bánk sa bude rokovať na budúci týždeň.
Opätovnú privatizáciu ZSNP predpokladá minister až po ukončení reštrukturalizácie podľa uvedeného návrhu. Ako však zdôraznil, opätovná privatizácia nebola predmetom rokovaní.
Podľa informácií Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku (MSPNM) SR sa o osude 73,86% akcií spoločnosti ZSNP, ktoré sa momentálne nachádzajú v portfóliu FNM SR, bude rokovať už na budúci týždeň. Predaj akcií ZSNP by sa totiž mal stať predmetom pondelňajšieho rokovania Porady ekonomických ministrov. Ako pre SITA povedal hovorca ministerstva Róbert Merva, v návrhu postupu naloženia s majetkovou účasťou v ZSNP fond predkladá tri možnosti. Prvou je priamy predaj vopred určenému záujemcovi, a to Žiarskemu hutníckemu konzorciu (ŽHK) a.s. Druhá možnosť je priamy predaj akcií záujemcovi, ktorý vzíde z výberového konania z deviatich evidovaných záujemcov známych fondu. Tretia možnosť je predaj v obchodnej verejnej súťaži podľa § 281 Obchodného zákonníka. Tento návrh FNM posúdilo v zmysle zákona o veľkej privatizácii MSPNM SR a z uvedených možností sa ministerstvu najvýhodnejšou javí obchodná verejná súťaž, nakoľko tá dokáže stanoviť najvyššiu možnú kúpnu cenu. K tejto možnosti sa prikláňa aj FNM.
V súvislosti s nedávnymi vyhláseniami ministerky Márie Machovej, že ŽHK, a.s. by mala mať exkluzivitu pri rozhodovaní o predaji podielu fondu, R Merva spresnil, že exkluzivita neznamená priame uprednostňovanie spoločnosti v obchodnej súťaži, spočíva skôr v jeho favorizovaní v možnom finálnom rozhodovaní, keďže sa jedná o zamestnaneckú akciovú spoločnosť. Podľa slov ministerky by to „nebolo spravodlivé voči zamestnancom, ktorí sa snažili vložením svojich peňazí do tejto a.s. iba si udržať svoje zamestnanie.”
Fond národného majetku sa stal majiteľom 73,86% akcií ZSNP potom, ako 12. augusta 1999 odstúpil od zmluvy o odplatnom prevode akcií tejto spoločnosti, uzatvorenej so ŽHK. Výška podielu akcií FNM v spoločnosti ZSNP pozostáva zo 44,2 % akcií, ktoré na ŽHK previedol fond v zmysle zmluvy v roku 1998 a z 29,7% akcií, na ktoré bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľov (tuzemských bánk). Kupujúci ŽHK, a.s. sa zaviazal k povinnosti získať dodatočný súhlas od tuzemských bánk na odpredaj akcií v záložnom práve. Súhlas však nebol bankami poskytnutý a to viedlo fond k odstúpeniu od zmluvy.
Nominálna hodnota akcií FNM v ZSNP je 4,276 mld. Sk a základné imanie spoločnosti je podľa údajov z portfólia FNM 5,789 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS