ČLÁNOK
Reštrukturalizácia úverov vo VSŽ v priebehu troch mesiacov
22. apríla 1999

Manažment VSŽ, a.s., Košice robí všetky kroky na konsolidovanie firmy. „Keďže v jadre ide o zdravú spoločnosť, predpokladám, že s pozitívnymi výsledkami vzrastie aj cena akcií VSŽ,“ pri príležitosti získania výročnej ceny Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) za najobchodovanejšiu emisiu na anonymnom trhu v roku 1998 to povedala riaditeľka odboru treasury VSŽ Mária Hakulinová. So 138 978 akciami VSŽ Košice sa v uplynulom roku zrealizovali anonymné obchody v objeme 51,52 mil. Sk.

M. Hakulinová sa vyjadrila aj k pozastaveniu kótovania emisie dlhopisov spoločnosti Burzovou komorou BCPB, keďže VSŽ nevyplatili k 4. aprílu kupón. „V tomto smere sa intenzívne rokuje s bankami, približne 90 % našich dlhopisov vlastnia banky,“ povedala. Situáciu však komplikuje Všeobecnou úverovou bankou stále nepodpísaný stand still agreement. Okamžite po jeho podpise bude možné začať s reštrukturalizáciou úverového portfólia spoločnosti. „Pred podpisom nemôžeme získať peniaze z bánk,“ spresnila.

Hovorca VSŽ Jozef Marko na margo zmien vo výkonnom manažmente VSŽ povedal, že predchádzajúce vedenie si svoju úlohu splnilo, keď dostalo firmu z krízovej situácie. „Hrozil nedostatok strategických surovín, cashflow a klesal aj objem predaja. Kým za január a február VSŽ predali po 170 tis. ton plochých valcovaných výrobkov, zákazková náplň na apríl je 260 tis. ton,“ zdôraznil. Výmenu vedenia odôvodnil Marko potrebou zahraničných skúseností pre pripravovanú reštrukturalizáciu. Nový výkonný viceprezident pre reštrukturalizáciu Howard McKee sa podľa J. Marka v 80. rokoch podieľal na reštrukturalizácii U.S. Steel. „Cieľom výkonného viceprezidenta pre financie Johna Frishkopfa je zabezpečiť reštrukturalizáciu dlhov približne v období troch mesiacov,“ povedal hovorca VSŽ. Výkonný viceprezident pre marketing a predaj James Lawrence by mal vo VSŽ implementovať zásady amerického a svetového marketingu. J. Marko priznal, že spoločnosti sa podarilo zlepšiť obchod, marketing sa však stále nachádza na nižšej kvalitatívnej úrovni. V tomto roku VSŽ plánovane postupne znižujú stav zamestnancov, za celý rok by však nemal klesnúť o viac ako 1800 ľudí.

V súčasnosti majú VSŽ k dispozícii zhruba 4-mesačné prechodné obdobie vyplývajúce z bankami podpísaného stand still agreement, v rámci ktorého musí spoločnosť pripraviť päťročný podnikateľský plán, plán reštrukturalizácie svojho úverového portfólia a tiež proces získania strategického zahraničného investora. Prezident VSŽ Gabriel Eichler prednedávnom ocenil snahu konzorcia veriteľských bánk pomôcť spoločnosti. Poznamenal však, že skutočnosť, že z 9 bánk tvoriacich koordinačnú komisiu veriteľov spomínanú dohodu nepodpísala jedna slovenská banka, vzbudzuje určitú nedôveru aj zo strany ostatných veriteľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS