ČLÁNOK
Reštrukturalizácia poľnohospodárstva sa v strednej a východnej Európe musí dokončiť
20. augusta 2002

Hoci je desať kandidátskych krajín strednej a východnej Európy (SVE) na vstup do Európskej únie (EÚ) aj po desiatich rokoch hospodársky ešte stále slabých, poľnohospodárstvo má v týchto štátoch poprednú úlohu. Kým pracovné sily v hospodárstve reformovaných krajín dosahujú v závislosti od HDP iba 4,5 % únie, 9,5 mil. zamestnaných v poľnohospodárstve presahuje priemer EÚ o 40 %. Takmer polovica všetkých poľnohospodárskych pracovníkov v tomto regióne pripadá na Rumunsko a ďalších 30 % na Poľsko. Vyplýva to zo správy rakúskeho inštitútu pre výskum ekonomiky Wifo.

Kandidátske krajiny majú v pomere k počtu obyvateľov k dispozícií väčšie poľnohospodárske plochy. Na každého obyvateľa v týchto štátoch pripadá dvojnásobok ornej pôdy únie a takmer dve tretiny poľnohospodársky úžitkovej plochy. Po rozšírení EÚ by sa tak poľnohospodárska plocha zväčšila z terajších 137,3 mil. na 197,5 mil. hektárov.

Štúdia Wifo ďalej uvádza, že aj napriek väčšej poľnohospodárskej ploche a vyššiemu počtu zamestnancov dosahuje agrosektor krajín SVE nižšiu efektívnosť a produktivitu práce ako krajiny únie. Vzhľadom na prínos k HDP vyprodukuje agrozamestnanec desiatich krajín čakajúcich na vstup do EÚ iba osminu pracovníka únie. Nízka produktivita práce môže byť podľa inštitútu sčasti spôsobená nedostatočným kapitálovým a strojovým vybavením. Na druhej strane sú však výrobné ceny krajín SVE oveľa v porovnaní s úniou oveľa nižšie. Reštrukturalizácia poľnohospodárskeho systému nie je v kandidátskych krajinách ešte ani zďaleka ukončená. Vo väčšine štátov využívajú pôdu predovšetkým malí alebo strední hospodári. Markantnou výnimkou sú však Slovensko a Česká republika.

Poľnohospodárstvo kandidátskych krajín vykazuje podľa štúdie veľa výhod a nevýhod. Dostatok poľnohospodárskej plochy a lacná pracovná sila sú v protiklade s produktivitou práce, efektivitou a nedostatočným materiálnym vybavením. Okrem toho nemajú kandidátske krajiny rozvinuté agroinštitúcie a trpia akútnym nedostatkom kapitálu. Nákladová výhoda je v protiklade s nízkou kvalitou výrobkov a slabým image. Nevýhodou je podľa správy tiež nízka kúpna sila obyvateľstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS