ČLÁNOK
Reštrukturalizácia očistila aktíva,neriešila ale zdroje krytia
10. apríla 2001

Medzi reštrukturalizáciou a privatizáciou v bankovom sektore malo byť podľa Dušana Preisingera z Inštitútu menových a finančných štúdií Národnej banky Slovenska dodržané dlhšie časové obdobie. „Postúpením klasifikovaných úverov vybraných komerčných bánk Slovenskej konsolidačnej, a.s. a Konsolidačnej banke Bratislava v celkovom objeme 116 mld. Sk sa očistili aktíva komerčných bánk, avšak ich zdrojové krytie sa neriešilo,“ povedal na Okrúhlom stole venovanom otázkam rozvoja bankového sektora, ktorý organizovalo Centrum nezávislej žurnalistiky. „Otázne je, či sa banky zbavili len tých najhorších klasifikovaných úverov,“ poznamenal D. Preisinger.

Napriek vykazovaným bilančným ziskom je slovenský bankový sektor od roku 1996 dlhodobo v strate, lebo úverové portfólio je stratové, poznamenal. Asi 95 % všetkých aktívnych operácií sa vykonáva na medzibankovom trhu, kde je koeficient úverového rizika najnižší. Od roku 1994 banky prispôsobovali štruktúru svojich aktív, aby si vylepšili svoju kapitálovú primeranosť pri neexistencii aktívnej úverovej politiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS