ČLÁNOK
Reštrukturalizácia bánk potrvá minimálne rok
11. mája 1999

Reštrukturalizáciu bankového sektora nie je podľa štátneho tajomníka Viliama Vaškoviča možné uskutočniť v priebehu jedného roka. Reštrukturalizácia bánk má totiž nielen legislatívny ale aj inštitucionálny rozmer, na ktorý sa musia technicky aj personálne pripraviť aj banky. „Vzhľadom k tomu, že časť tohto procesu sa chystáme uskutočniť decentralizovane prostredníctvom bánk, musia sa na tento proces pripraviť aj banky a vytvoriť dcérske spoločnosti alebo podpísať mandátne zmluvy so zahraničnými firmami, ktoré budú proces konkurzov a vyrovnaní, vymáhania pohľadávok a revitalizačné programy riadiť,“ skonštatoval na pondelkovej tlačovej besede.
Tohtoročný rozpočet podľa štátneho tajomníka neumožňuje reštrukturalizáciu uskutočniť, fiškálne náklady na reštrukturalizáciu bánk bude možné zapracovať až do štátneho rozpočtu na rok 2000. „Každá z bánk, kde ministerstvo vykonáva akcionárske práva pripravila reštrukturalizačný plán, ktorý bol prejednaný na ministerstve. Tieto projekty však kvôli koncepčným a zdrojovým otázkam neobsahovali reštrukturalizáciu úverového portfólia. Sme však pripravení aj vzhľadom na asistenciu odborníkov Svetovej banky urobiť určité kroky,“ uviedol. Následnú privatizáciu je podľa neho možné uskutočniť v priebehu roka, pričom je naviazaná na schválenie novely zákona o strategických podnikoch.
Podľa štátneho tajomníka MF vláda SR neuvažuje o odpredaji majoritného balíka Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (SLSP), ale s navýšením základného imania, ktoré by zabezpečilo účasť zahraničného investora vo výške 30 % na celkovom kapitále. Iný postup zvolila vláda SR pri privatizácii Všeobecnej úverovej banky, kde je rozhodnutá odpredať rozhodujúcu časť majetku banky investorovi.
Ministerka financií Brigita Schmögnerová na margo tejto informácie podotkla, že rozhodnutie na politickej úrovni zatiaľ nepadlo a teda spôsob privatizácie SLSP zatiaľ nie je definitívny. „V programovom vyhlásení vlády sa uvažovalo aj s možnosťou, aby sa SLSP stala depozitnou inštitúciou. V tom prípade by bolo hlavnou otázkou, akým spôsobom by sa narábalo s depozitami, aby boli čo najviac chránené záujmy vkladateľov,“ skonštatovala. Variant podľa štátneho tajomníka ráta s postavením SLSP ako univerzálnej banky. V obidvoch prípadoch by bolo podľa ministerky potrebné uskutočniť reštrukturalizáciu úverového portfólia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS