ČLÁNOK
Reštrukturalizácia a znižovanie pohľadávok v centre záujmu
20. januára 1999

Podľa slov predsedu predstavenstva VSŽ Holding, a.s. Ladislava Drabika súčasná úverová zadlženosť spoločnosti predstavuje 450 mil. USD a nedovoľuje plánované investície, ani začiatok výstavby 3 pozinkovacej linky, ktorú mali VSŽ realizovať v spolupráci s U.S. Steel v celkovom náklade takmer 7 mld. Sk od začiatku januára 1999. VSŽ sa v súčasnosti sústreďujú aj na znižovanie vlastných pohľadávok, na ktorých ma podľa L. Drabika výrazný podiel výhradný predajca VSŽ na svetových trhoch firma Barkos. Tá koncom novembra 1998 dlhovala VSŽ zhruba 100 mil. USD. Tieto otázky budú podľa L. Drabika predmetom rokovaní s predstaviteľmi Barkosu v Kanade, na ktoré odlietajú zástupcovia VSŽ po predložení plánu reštrukturalizácie spoločnosti na zajtrajšie zasadnutie dozornej rady VSŽ. Súbor opatrení na ozdravenie VSŽ potom posúdi bankový kontrolný výbor najväčších veriteľov spoločnosti. Ako ďalej L. Drabik uviedol, VSŽ si v súčasnosti nemôžu dovoliť zlé vzťahy s bankami. V reakcii na otázky novinárov súvisiace s minulotýždňovým priamym obchodov vyše 10-percentného balíka akcií VSŽ z účtu spoločnosti Eurotrade v prospech Slovenskej sporiteľne (SLSP) odmietol akékoľvek spochybnenia tejto transakcie. Povedal, že obchod sa uskutočnil na základe zmluvných vzťahov SLSP a akcionármi VSŽ – spoločnosťami Všeobecná a.s. a ARDS a.s. o zabezpečení repo obchodov z 27. mája 1998. Spoločnosť Eurotrade, kde sú VSŽ 20 % akcionárom, vstúpila do týchto transakcií ako ručiteľ. L. Drabik dnes umožnil novinárom nahliadnuť aj do písomného prehlásenia predsedu spoločnosti Eurotrade Štefana Planetu z 8. januára 1999, ktorým umožnil SLSP záložné práva na akcie VSŽ. „Z hľadiska prežitia VSŽ je dôležité mať dobré vzťahy so všetkými bankami, SLSP nevynímajúc,“ uzavrel L. Drabik.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS