ČLÁNOK
Reštriktívna fiskálna politika by mala zabezpečiť vyrovnaný ŠR
11. novembra 1998

Nevyhnutným opatrením pre dosiahnutie tohto cieľa bude pravdepodobne reštriktívnejšia fiskálna politika, pre ktorú sa vyslovila aj ministerka financií Brigita Schmögnerová. Ako pre tlačovú agentúru SITA uviedol podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, vláda pristúpi na strane výdavkov štátneho rozpočtu k zníženiu kapitálových výdavkov a k úsporným opatreniam v ústrednej správe. V oblasti kapitálových výdavkov možno podľa Mikloša očakávať predovšetkým prehodnotenie investičných výdavkov, hlavne na diaľničnú výstavbu. „Doterajšia úroveň výdavkov na výstavbu diaľnic je neudržateľná a je preto potrebné zvážiť možnosti jej zníženia pri súčasnej minimalizácii nákladov spojených s tlmením investícií,“ konštatoval podpredseda vlády. Poznamenal, že politika predchádzajúcej vlády bola v tejto oblasti paradoxná, keď na jednej strane nešetrila peniazmi na diaľnice, na druhej strane však nenašla finančné prostriedky pre kľúčové odvetvia národného hospodárstva, akými sú zdravotníctvo a školstvo. „Nechceme tak postupovať, ako naši predchodcovia, ktorí nadradili záujmy úzkych skupín celospoločenským záujmom,“ poznamenal. Za kľúčové považuje Mikloš popri škrtení investičných výdavkov štátu aj prehodnotenie výdavkov na štátnu správu. Načrtol aj niekoľko základných oblastí úspor, medzi ktoré zaradil aj zrušenie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky ako aj škrtenie výdavkov v niektorých ďalších rozpočtových a príspevkových organizáciách. Na strane príjmov štátneho rozpočtu bude vláda v záujme zabezpečenia plánovaných rozpočtových rozmerov klásť podľa I. Mikloša dôraz na finančnú disciplínu daňových poplatníkov, hlavne podnikateľov. Na druhej strane jednou z priorít novej vlády bude v stredno až dlhodobom časovom horizonte aj zníženie daňového a odvodového zaťaženia podnikateľských subjektov v záujme vytvorenia motivačného prostredia pre podnikanie. Ekonomickí ministri novej vlády sa však domnievajú, že ak by vláda v súčasnej ekonomickej situácii v roku 1999 znížila dane, spôsobilo by to zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu až na päťnásobok tohtoročného schodku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS