ČLÁNOK
Reštitučný investičný fond vlani so ziskom 94,08 mil. Sk
30. apríla 2001

Hospodárenie Reštitučného investičného fondu, a.s. (RIF) skončilo v roku 2000 so ziskom 94,08 mil. Sk. Spoločnosti sa tak nepodarilo splniť obchodno-finančný plán, ktorý predpokladal kladný hospodársky výsledok na úrovni 139,9 mil. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré RIF zverejnil v piatok. Hospodárenie fondu sa z takmer 3-milardovej straty za rok 1999 dostalo opäť do čiernych čísel.

Na ziskovom hospodárení sa najväčšou mierou podieľal kladný hospodársky výsledok z finančných činností v objeme 231,9 mil. Sk. Negatívne sa na hospodárení fondu prejavil prevádzkový hospodársky výsledok, ktorý skončil v minulom roku stratou takmer 30 mil. Sk. S ešte vyššou stratou na úrovni 268,5 mil. Sk skončilo mimoriadne hospodárenie spoločnosti. Medzi mimoriadne náklady nezarátané v obchodnom pláne sa v roku 2000 zaradilo aj zavedenie nútenej správy v Slovenskej kreditnej banke. RIF následne postúpil svoju pohľadávku voči tejto banke tretím osobám, čím zaznamenal stratu vo výške 62,6 mil. Sk. Hospodárenie fondu čiastočne ovplyvnila aj zmena charakteru a tým aj úročenia termínovaného vkladu RIF v Investičnej a rozvojovej banke. To podľa vedenia fondu predstavovalo zníženie plánovaných výnosov z bankových úložiek o 19 mil. Sk.

Celková výška aktív fondu dosiahla ku koncu minulého roka 3,893 mld. Sk, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje pokles 82,6 mil. Sk. Najväčšou položkou aktív boli obežné aktíva, ktorých objem predstavoval 2,172 mld. Sk. Z celkového majetku fondu tuzemské cenné papiere tvorili 38,8 %, pohľadávka voči FNM predstavovala 12,54 %, účty v bankách 9,48 % a zahraničné cenné papiere 3,75 %.

Čistá hodnota majetku RIF sa koncom roka dostala na úroveň 3,816 mld. Sk. Pri 2,187 mil. kusoch podielov čistá hodnota na jeden podiel dosiahla 1 745 Sk. V porovnaní s minulým rokom tak čistá hodnota na jeden podiel poklesla o 2,57 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS