ČLÁNOK
Reštitučný fond už vyplatil podielnikom takmer 2 mld. Sk
8. januára 2003

Podielnici Reštitučného otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol transformáciou Reštitučného investičného fondu, a.s. (RIF), požiadali do konca minulého roka o vyplatenie 1,242 miliárd podielov v celkovej hodnote takmer 2 mld. Sk. „Hodnota majetku pripadajúca na jeden podiel predstavovala 1,609 Sk,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca spoločnosti J&T Maroš Sýkora. Ako dodal, približne polovicu vyplatených podielov vlastnilo konzorcium pozostávajúce z firiem patriacich do skupín J&T a Istrokapitál. Konzorcium spoločností vrátilo podľa Sýkoru 27 % podielov fondu, keď vrátilo približne 600 mil. podielov, pričom si ešte ponechalo približne 10 % všetkých podielov reštitučného fondu. „Súčasná hodnota majetku fondu predstavuje pri necelej miliarde podielov v hodnote 1,6 Sk na podiel približne 1,5 mld. Sk,“ skonštatoval.

Podľa Asociácie správcovských spoločností boli za posledný týždeň uplynulého roku vydané podiely reštitučného fondu za 425,286 mil. Sk, pričom hodnota vrátených podielov dosiahla 2,423 mld. Sk.

Úrad pre finančný trh (ÚFT) súhlasil s vytvorením otvoreného podielového fondu z RIF v polovici decembra. Správcovská spoločnosť J&T Asset Management, ktorú akcionári RIF začiatkom roka poverili správou otvoreného podielového fondu, dostala povolenie na vytvorenie Reštitučného otvoreného podielového fondu. Dozorný orgán súhlasil s vydaním podielových listov fondu na meno v nominálnej hodnote 1 Sk a schválil aj predajný prospekt a depozitára, Československú obchodnú banku.

Po otvorení fondu požiada o vyplatenie podielových listov pravdepodobne väčšina podielnikov. Ich vyplácanie by však malo byť plynulé, lebo veľká časť zdrojov fondu je uložená v likvidných cenných papieroch. Na majetku fondu sa totiž pri jeho otvorení museli cenné papiere podieľať 60 percentami a zvyšných 40 % musela tvoriť hotovosť. Podielnici reštitučného fondu by mali v januári dostať listy, kde ich správca fondu informuje o zmene akciovej spoločnosti na otvorený podielový fond.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS