ČLÁNOK
Reštitucný fond sa zbavuje nelikvidných titulov
7. mája 2003

V rámci predaja nelikvidných cenných papierov ponúkne Reštitucný otvorený podielový fond (ROPF) zo svojho portfólia na predaj niekolko nelikvidných titulov. Na predaj bude 1 909 akcií spolocnosti Chempik, a.s. (2,99 % na základnom imaní), 1 588 akcií spolocnosti CoimexInvest, a.s. (2,31 % na ZI), 358 216 akcií spolocnosti Istrochem, a.s. (8,37 % na ZI), 8 513 akcií spolocnosti OZKN Prešov (3 % na ZI) a 944 akcií spolocnosti Polnostavby Secovce (3 % na ZI).

„S týmito akciami sa dlhodobo neobchoduje na kapitálovom trhu a tak je pomerne tažké zistit ich hodnotu. Preto ich už v tomto období prostredníctvom obchodníka ponúkame na predaj cez kapitálový trh a zistujeme indikatívne ich ceny,“ povedal predseda predstavenstva J&T Asset Management, správ. spol., a.s. Boris Procik. Aj ked tieto tituly podla Procika nepredstavujú na portfóliu ROPF zásadný podiel, v rámci reštrukturalizácie portfólia fondu je vážny záujem ich predat.

Objem majetku ROPF v súcasnosti predstavuje 1,1 mld. Sk. Pri pocte podielov 687 miliónov tak na jeden podiel pripadá hodnota 1,6 Sk. Otvorený podielový fond s názvom Reštitucný otvorený podielový fond vznikol 17. decembra 2002, ked Úrad pre financný trh svojim rozhodnutím v súvislosti s ukoncením premeny investicného fondu Reštitucný investicný fond, a.s., udelil povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu. Správou fondu akcionári už dávnejšie poverili J&T Asset Management správcovská spolocnost, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS