ČLÁNOK
Reštitučný fond predal podiely v spoločnostiach pri cene 0,2 Sk za akciu
7. mája 2002

Reštitučný investičný fond (RIF) v uplynulých dňoch predal podiely emisií v piatich akciových spoločnostiach, ktoré sa dostali do konkurzu. Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ fondu Erik Osuský, cena ponúkaných akcií bola pôvodne 10 Sk za akciu. „Táto suma postupne klesla na 20 halierov za akciu, čo je cena, za ktorú fond predal akcie všetkých spoločností,“ povedal Osuský. Všetky predané akcie podnikov Strojmonta, a.s., Agrospol Polomka, a.s., Semenár Spišské Vlachy a.s., Finiš, a.s. a Agrospol, a.s. Kráľovský Chlmec získala spoločnosť AT KONZULT, o.c.p., a.s.

Najväčší predaj akcií sa uskutočnil v Strojmonte, kde RIF odpredal svoj 76,91-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti. V Agrospole Kráľovský Chlmec odkúpil AT KONZULT od RIF 10 % a v Agrospole Polomka 9,99 % akcií. V spoločnosti Semenár predal RIF 9-percentný podiel a najmenší objem akcií, ktoré fond predal spoločnosti AT KONZULT, bol 7,34 % v podniku Finiš.

Reštitučný investičný fond zverejnil 12. apríla ponuku na odpredaj podielov z emisií 242 domácich firiem. Dôvodom predaja je reštrukturalizácia portfólia fondu. RIF ponúkol akcie na odpredaj prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave a Slovenskej burzy cenných papierov. Výber a ceny jednotlivých emisií sa priebežne upravujú. Akcie sa predávajú v blokoch prostredníctvom anonymného trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS