ČLÁNOK
Reštitucný fond predal 3 % akcií Pivovaru Šariš
26. februára 2003

Reštitucný otvorený podielový fond (ROPF) predal 3-percentný balík akcií Pivovaru Šariš, a.s. skupine South African Breweries. Za predaj balíka 20 280 akcií pivovaru pri cene 2 tis. Sk získal fond 40,5 mil. Sk. „Cena akcií zodpovedá hodnote podniku pri zohladnení všetkých fundamentálnych faktorov. V ocenení fondu sme akcie pivovaru viedli pri cene 1 700 Sk, navýšenie o 300 Sk zvýši hodnotu každého podielu o približne pol percenta,“ uviedol Boris Procik, predseda predstavenstva správcovskej spolocnosti J&T Asset Management, ktorá je poverená správou ROPF.

„Pri rokovaniach o cene so zástupcami juhoafrického potravinárskeho koncernu sme vychádzali z ocenenia porovnatelných podnikov v okolitých krajinách a z ekonomických ukazovatelov podniku,“ skonštatoval Procik. Fakt, že išlo o minoritný podiel pod úrovnou 5 % základného imania, bol však podla neho dôležitým limitom. Juhoafrický koncern má podla Procika záujem investovat do existujúcich ale aj nových projektov v SR.

ROPF predal uplynulý týžden 2,82-percentný podiel na základnom imaní Slovenskej sporitelne, a.s. (SLSP). Novým vlastníkom 179 889 akcií pri cene 1 700 Sk sa stala Poštová banka, a.s. Prevod balíka akcií za 305,8 mil. Sk však bude prešetrovat Úrad pre financný trh. Predajná cena akcií bola totiž takmer o polovicu nižšia 3 100 Sk co zaplatila Erste Bank pri privatizácii sporitelne štátu.

ROPF bol vytvorený 17. decembra 2002 premenou Reštitucného investicného fondu a.s. na otvorený podielový fond. Fond má v súcasnosti 1 545 podielnikov a na jeden korunový podiel pripadá okolo 1,6 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS