ČLÁNOK
Report o vývoji trhov, ekonomiky a politiky
7. januára 2005

Po zvýšenom záujme investorov v roku 2004 o investovanie do štátnych dlhopisov, vysoké splátky bondov spôsobia, že devízové rezervy Národnej banky Slovenska (NBS) v roku 2005 poklesnú o 425,7 mil. USD, resp. o 13,5 mld. Sk. Ich stav poklesne na 13,2 mld. USD a priemerné krytie dovozov tovarov a služieb sa zníži na 4,6 mesiacov.

Napriek tomu, že sa nepredpokladajú ďalšie emisie eurobondov na zahraničných trhoch, stav devízových rezerv vzrastie v roku 2006 vplyvom výnosov z privatizácie na 14,2 mld. USD. V roku 2007 narastú devízové rezervy na 14,3 mld. USD a v roku 2008 stúpnu podľa odhadov NBS na 14,5 mld. USD. Na stav devízových rezerv bude mať vplyv aj postupný pokles splátok úverov vlády a úrokov z nich platených a nárast inkasovaných úrokov v súvislosti s rastom devízových rezerv NBS.

Vďaka tomuto vývoju, ako aj vývoju dovozu tovarov a služieb, poklesne priemerná krytie dovozov tovarov zo 4,6 mesiaca v roku 2005 na 4,4 mesiaca v roku 2006. V nasledujúcom roku by malo priemerné krytie dovozov dosiahnuť 4 mesiace a v roku 2008 by to malo byť 3,7 mesiaca.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS