ČLÁNOK
Report o vývoji ekonomiky a politiky
17. decembra 2004

Slovensko

– Koruna pod 39 SKK/EUR, stabilná po verbálnej intervencii NBS

– Vyšší rating od S&P

– Priaznivý vývoj HDP a inflácie

Česká republika:

– Devízový trh bol ťahaný predajom Novy, nové maximá

– Rast HDP spomalil, štruktúra je priaznivá

– Inflácia aj ceny v priamysle spomaľujú


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS