ČLÁNOK
Repo obchodom FNM odložil splatnosť záväzku voči Tatra banke
25. októbra 1999

Fond národného majetku (FNM) SR v uplynulých dňoch uzavrel repo obchod s akciami Nafty Gbely, čím si zabezpečil časový priestor na získanie zdrojov pre splatenie záväzku voči Tatra banke. Nadobúdateľom akcií v rámci repo obchodu bola samotná Tatra banka. Prevod balíka 929 000 akcií (28,75 %) bol v Stredisku cenných papierov SR zaregistrovaný vo štvrtok.
Stredajší repo obchod bol na Burze cenných papierov v Bratislave realizovaný pri cene 319 Sk za akciu, čo znamená že jeho celková hodnota bola 296,351 mil. Sk. Podľa informácií z fondu sa prostriedky, ktoré mal v rámci repo obchodu nadobudnúť, použili na krytie dlhu voči Tatra banke. Fakticky to znamená, že splatnosť záväzku voči banke sa odložila do 15. februára 2000, kedy bude repo obchod zatvorený a FNM bude musieť akcie odkúpiť späť. Podobný spôsobom by sa mali v blízkej dobe likvidovať aj záväzky voči AG Banke, ktorých výške je približne 107 mil. Sk.
Záväzky voči Tatra banke prevyšujúce 300 mil. Sk na seba prevzal fond v rámci dohody s Druhou obchodnou, a.s. o navrátení 45,9 % akcií Nafty na účet FNM.
Riaditeľ sekcie stratégie FNM Vladimír Dvořáček už v pondelok na tlačovej besede fondu avizoval, že FNM hľadá možnosti krátkodobého prefinancovania uhradenia svojich záväzkov, medzi ktoré patrí aj uspokojenie pohľadávok bánk, ktoré majú záložné právo na akcie Nafty, a.s., Gbely. „S Tatra bankou sme pred podpisom istých dohôd, ktoré nám zabezpečia likviditu, aby sme záväzky voči nej splatili,“ povedal vtedy Dvořáček.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS