ČLÁNOK
Rentabilita v českom priemysle dosiahla 7,7 %
20. februára 2003

Výšku 7,7 % dosiahla v januári až októbri roka 2002 rentabilita vlastného kapitálu v českom priemysle. Oproti rovnakému obdobiu roku 2001 klesla o 0,3 percentuálneho bodu. Rentabilita bola najvyššia aj napriek medziročnému poklesu o 0,6 percentuálneho bodu v spracovateľskom priemysle, kde predstavovala 9,6 %. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) je pomer zisku po zdanení k vlastnému kapitálu. Uvádza sa to v štúdii, ktorú vypracoval Odbor národohospodářských analýz českého Ministerstva průmyslu a obchodu.

Celkové náklady a celkové výnosy prakticky stagnovali. V skupine nákladov rástli najviac osobné náklady a odpisy. Aj napriek drobnému zhoršeniu ukazovateľov oproti roku 2001 sa dlhodobá situácia českého priemyslu zlepšuje. V roku 1998 dosiahla ROE výšku 1,74 %, z toho v skupine spracovateľského priemyslu len zanedbateľných 0,31 %. Medzi pozitíva vývoja českého priemyslu zaraďuje štúdia mimo iné klesajúci podiel pohľadávok po lehote splatnosti. Podiel nesplácaných pohľadávok klesol o pol percentuálneho bodu na 4,2 %. V spracovateľskom priemysle i v energetike klesol podiel zásob na aktívach.

Finančná analýza zdravia českého priemyslu v minuloročnom januári až októbri zahrňuje 2 032 priemyselných organizácií, ktoré sa na výkonoch väčších priemyselných podnikov podieľali necelými 93 % a na pridanej hodnote 93 %. Štúdia za celý rok 2002 bude podľa informácií z ministerstva priemyslu k dispozícii v máji.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS